wtorek, 31 marzec 2020

Inwestycje w realizacji

Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A

W ramach modernizacji budynku Bursy planowana jest przebudowa układu funkcjonalnego polegająca na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Celem modernizacji budynku Bursy jest jego funkcjonalne oddzielenie od Zespołu Szkół im. M. Konarskiego. I. Informacje...

czytaj dalej

ul. Jagiellońska 28

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183.  Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne dla użytkowników. W części teatru znajdą się...

czytaj dalej

Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor:  Miasto...

czytaj dalej

Centrum Kreatywności Nowa Praga

Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” obejmuje zabytkową oficynę zlokalizowaną pod adresem Targowa 80 oraz spaloną zabytkową oficynę o adresie Inżynierska 3. Celem tego przedsięwzięcia jest rewitalizacja...

czytaj dalej

Pl. Centralny z parkingiem podziemnym

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa”

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu". Adres Inwestycji: ul. Stara 4, dz. nr ew. 20/2 w obrębie 5-02-06, 00-231...

czytaj dalej

Infrastruktura Techniczna-PKiN

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

Aleja Główna w ZOO

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

„PAŁACYK KONOPACKIEGO”

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”. Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, dz. ew. Nr 56 z obrębu 41301, Warszawa – Praga Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

ZSS Nr 97- ul. Tarchomińska 4

Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 to placówka dla dzieci autystycznych. W ramach niniejszej inwestycji zostanie ona rozbudowana o pawilon przedszkolny również przeznaczony dla dzieci z autyzmem. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona...

czytaj dalej

Budynek przy ul. Halnej 32

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. Adres Inwestycji: ul. Halna 32, dz. nr ew. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79, 04-961 Warszawa – Wawer. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

Zabytkowy budynek – Czarnieckiego 49

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne.: ,,Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49". Adres Inwestycji: ul. Czarnieckiego 49, dz. nr 81 z obrębu 7-01-11,...

czytaj dalej

"Ośrodek Nowolipie"

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”. Adres Inwestycji: ul. Nowolipie 25B, dz. Nr 91 z obrębu 6-02-07, Warszawa - Wola Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa...

czytaj dalej

Budynek ZSS nr 99 ul. Różana 22/24

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd...

czytaj dalej

„Budowa Szpitala Południowego”

Adres inwestycji: u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi (Ursynów) Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Generalny Wykonawca: Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner...

czytaj dalej