czwartek, 14 grudzień 2017

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II”.

Adres Inwestycji: Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa – Śródmieście.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: „GPVT” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

 • 19 stycznia 2017 roku Pracownia Architektoniczna GPVT przekazała SZRM Koncepcję architektoniczną zmian
  w budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z Koncepcją ochrony przeciwpożarowej oraz propozycją etapowania robót budowlanych. Przekazano również zaktualizowaną Ekspertyzę konstrukcyjną.
 • 20 grudnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą „GPVT” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-339816-2016-z-dnia-2016-11-09-r/
 • 22 listopada 2016 roku w SZRM nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej
  i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych części A, B i C. Wpłynęły 3 oferty.
 • 9 listopada 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
 • 16 czerwca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXX/731/2016 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042, jako zadanie trzyletnie.

III. Trochę historii

Instytut Głuchoniemych jest najstarszą w Polsce placówką szkolno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego, na początku mieścił się w Pałacu Kazimierzowskim, a po 10 latach został przeniesiony na Plac Trzech Krzyży. Pieniądze na budowę Instytutu uzyskano ze składek społecznych i własnych oszczędności ks. J. Falkowskiego. W 1842 roku przy Instytucie utworzono szkołę dla niewidomych, Instytut otrzymał wtedy nazwę „Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych” używaną do 1962 roku. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obecnie ośrodek zapewnia edukację przedszkolną, podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną, a także nauczanie indywidualne. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-586.

IV. Opis obiektu

Budynek Instytutu Głuchoniemych składa się z czterech segmentów, oznaczonych jako A, B, C i D. Wyposażone są one w: instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną zewnętrznie, elektroenergetyczną, teletechniczną, instalację gazową zasilającą kuchnię, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną: w auli (część C budynku IG) i podziemiach części D, instalację odgromową, instalację hydrantową w części D i fragmentarycznie w części C i A, klimatyzację, oświetlenie awaryjne w części D, C i fragmentarycznie w A, monitoring budynku.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 9 listopada 2016 godz 13:12
Ostatnia aktualizacja: szrm - 13 lutego 2017 godz 9:23