sobota, 24 czerwiec 2017

Na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się link do strony Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej SZRM 

Nawigację po stronach BIP SZRM umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w dolnej części każdej strony serwisu internetowego. Pozwala ono na dotarcie zainteresowanym do wybranych sekcji tematycznych. W menu znajdują się zakładki umożliwiające przeczytanie informacji o Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta: statut, forma organizacyjna, struktura organizacyjna, działalność i historia, kierownictwo jednostki, majątek jednostki, działy/zespoły, rekrutacja, adres SZRM i adres redakcji BIP, rejesty i archiwa.

U góry strony znajduje się link umożliwiający dostęp do Zamównień Publicznych prowadzonych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Po kliknięciu i rozwinięciu się tego paska pojawiają się trzy zakładki: DO 30 TYS. EURO, POWYŻEJ 30 TYS. EURO, PLANOWANE. Więcej informacji: http://szrm.pl/dzial/zamowienia-publiczne/

U góry ekranu, po prawej stronie umieszczone jest pole wyszukiwania. W pole to należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej SZRM  

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta może być, zgodnie z art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek należy przesłać do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, szrm@szrm.pl 
Wniosek do pobrania zamieszczony w zakładce BIP – Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 3 października 2012 godz 9:54
Ostatnia aktualizacja: szrm - 28 lutego 2017 godz 13:24