poniedziałek, 25 czerwiec 2018

logo

Projekt pn.: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

W dniu 7 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uczestniczy w programie „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W północnej części Warszawskiego Ogrodu  Zoologicznego powstanie nowe miejsce ekspozycji żółwia błotnego w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku. Żółw ten jest jedynym gatunkiem występującym naturalnie w Polsce, chronionym i silnie zagrożonym. Został on wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony jest wyginięciem. Jego liczebność na Mazowszu szacowana jest zaledwie na 100 sztuk. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych podejmie wysiłki w celu odbudowy populacji tych gadów na Mazowszu.

Jednym z elementów nowoczesnego programu reintrodukcji żółwi będzie tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi populacji i wsparciu rozmnażania żółwi. Niezbędne jest więc wybudowanie imitującego warunki naturalne wybiegu ze zbiornikiem – oczkiem wodnym o powierzchni 80m² z filtracją i zamkniętym obiegiem wody. Dno zbiornika o budowie tarasowej umożliwi ustawienie koszy z roślinnością. Na brzegach zostaną zaś utworzone specjalne płycizny, gdzie gady będą mogły wygrzewać się na słońcu w ciepłej wodzie.

Zapewnienie warunków pozwalających na obserwowanie życia żółwi to ważny element edukacyjny projektu. Bliska obserwacja zwierząt możliwa będzie dzięki wybudowanemu pomostowi widokowemu. Teren całej ekspozycji o powierzchni około 240 m² zostanie ogrodzony i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 7 kwietnia 2017 godz 13:31
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 7 kwietnia 2017 godz 13:31