poniedziałek, 18 czerwiec 2018

 

Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

 

Dnia 8 lutego br., SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

Termin składania ofert: do dnia 24.02.2017 r. do godz. 11:30

Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Barbara Dżugaj - 8 lutego 2017 godz 15:13
Ostatnia aktualizacja: bdzugaj - 8 lutego 2017 godz 15:15