sobota, 24 czerwiec 2017
Dział Nazwa Zespołu/stanowiska Imię i Nazwisko Nr telefonu
stacjonarnego /022/
D p.o. Dyrektora Paweł Barański 400
EF Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Gł. Księgowy
Elżbieta Gaździk 451
DZS Asystentka Dyrektora Aneta Medak 31 24 400
31 24 401
DZ-1 Sekretariat EF Krystyna Jarosińska 31 24 451
Fax 31 24 435
T Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jan Leśniewski 31 24 446
DZ-2 Sekratariat T Joanna Bieniek-Awa 31 24 446
Fax 31 24 474
DZ-3 Kancelaria Ogólna Tatiana Słomińska 31 24 440
Fax 31 24 490
DKR Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli
i Bezpieczeństwa Informacji
Barbara Kamecka 31 24 432
DZ Zespół ds. Kadr i Organizacji – Kierownik Edmund Czerniakiewicz 31 24 456
TD Samodzielne Stanowisko
Koordynator ds. dostępności
Beata Koźliczak 31 24 424
Zespoły – Kierownicy
DIT Zespół ds. Infastruktury Teleinformatycznej Przemysław Malicki 31 24 448
TPM-3 Zespół Projektów Miejskich-3 Bogusław Jaźwiński 31 24 526
TPM-1 Zespół Projektów Miejskich-1 Maciej Wicik 31 24 494
TRO Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Dorota Czerwińska 31 24 538
TPM-2 Zespół Projektów Miejskich-2 Wojciech Grochowski 31 24 487
TPM Zespół Projektów Miejskich Tomasz Kaszycki 31 24 427
TW Zespół ds. Weryfikacji Dokumentacji Teresa Macewicz 31 24 428
TPR Pełnomocnik Dyrektora
ds. Realizacji Inwestycji
Wojciech Kosek 31 24 444
TR Zespół ds. Nadzoru Inwestorskiego Zbigniew Szprot 31 24 462
EFK Zastępca Głównego Księgowego Izabella Kopka 31 24 437
DZP Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zamówień Publicznych
i Umów
Sławomir Medak 31 24 406
DZP-1 Zespół ds. Zamówień Publicznych Izabela Gawlik-Barańska 31 24 510
DZP-2 Zespół ds. Umów Katarzyna Bieniek 31 24 523
EFP Zespół ds. Planowania
i Sprawozdawczości Inwestycyjnej
Edyta Kaszewska-Szczepan 31 24 405
EF-2 Zespół ds. Kosztów
i Rozliczeń Inwestycji
Marek Kryński 31 24 408
EFN-1/DZB/DPP Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych Dorota Zawadka 31 24 588
Ochrona  31 24 409

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 października 2012 godz 9:30
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 1 marca 2017 godz 15:15