wtorek, 31 marzec 2020
Dział Nazwa Zespołu/stanowiska Imię i Nazwisko Nr telefonu
stacjonarnego /022/
D Dyrektor Łukasz Górecki 451
EF Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy
Genowefa Szatkowska 446
DZ-1 Sekretariat EF Joanna Bieniek – Awa

Fax

31 24 446
 31 24 474
DZS Sekretariat D Krystyna Jarosińska 31 24 451
Fax 31 24 435
T Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Maciej Wicik 31 24 400
DZ-2 Sekratariat T Izabela Czarnota 31 24 400
Fax 31 24 435
DZ-3 Kancelaria Ogólna Tatiana Słomińska 31 24 440
Fax 31 24 490
DKR Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej
i Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Barbara Kamecka 31 24 482
DPPP Samodzielne Statanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Ramach PPP Małgorzata Kaczorowska 31 24 458
Zespoły – Kierownicy
DZ Zespół ds. Kadr i Organizacji Joanna Kowalska 31 24 456
DIT Zespół ds. Infastruktury Teleinformatycznej Tomasz Sosiński 31 24 506
TPM-3 Zespół Projektów Miejskich-3 Grzegorz Borecki 31 24 509
TPM-1 Zespół Projektów Miejskich-1 Kinga Księżak 31 24 400
TRO Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Dorota Czerwińska 31 24 516
TPM-2 Zespół Projektów Miejskich-2 Wojciech Grochowski 22 18 22 505
TPM Zespół Projektów Miejskich Tomasz Kaszycki 31 24 432
TW Zespół ds. Weryfikacji Dokumentacji Teresa Macewicz 31 24 428
TR Zespół ds. Nadzoru Inwestorskiego Zbigniew Szprot 31 24 462
EF-1 Zespół ds. Księgowości i Budżetowej Rachuby Płac Marta Sobolewska  

31 24 436

DZP Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zamówień Publicznych
i Umów
Sławomir Medak 31 24 406
DZP-2 Zespół ds. Umów Katarzyna Centorrino 31 24 523
RP

RP-1

Zespół Radców Prawnych

Zespół ds. Terenowo-Prawnych

Anna Błaszczak 31 24 471
Barbara Jeziak 31 24 481
EFP Zespół ds. Planowania
i Sprawozdawczości Inwestycyjnej
Edyta Kaszewska-Szczepan 31 24 405
EF-2 Zespół ds. Kosztów
i Rozliczeń Inwestycji
Marek Sołdacki 31 24 415
EFN-1

DZB

DPP

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych

Samodzielne Stanowisko
ds. BHP

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Dorota Zawadka

Piotr Motyliński

Tomasz Truskawa

31 24 588

 

31 24 441

31 24 447

Ochrona 31 24 409

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 października 2012 godz 9:30
Ostatnia aktualizacja: szrm - 22 listopada 2019 godz 15:58