sobota, 19 styczeń 2019
Dział Nazwa Zespołu/stanowiska Imię i Nazwisko Nr telefonu
stacjonarnego /022/
D p.o. Dyrektora Paweł Barański 400
EF Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Gł. Księgowy
Elżbieta Gaździk 451
DZS Asystentka Dyrektora Aneta Medak

Fax

31 24 400
 31 24 435
DZ-1 Sekretariat EF Krystyna Jarosińska 31 24 451
Fax 31 24 435
T Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jan Leśniewski 31 24 446
DZ-2 Sekratariat T Joanna Bieniek-Awa 31 24 446
Fax 31 24 446
DZ-3 Kancelaria Ogólna Tatiana Słomińska 31 24 440
Fax 31 24 490
DKR Samodzielne Stanowisko
ds. Kontroli Zarządczej
i Bezpieczeństwa Informacji – Inspektor Ochrony Danych
Barbara Kamecka 31 24 460
DZ Zespół ds. Kadr i Organizacji  Edmund Czerniakiewicz 31 24 456
Zespoły – Kierownicy
DIT Zespół ds. Infastruktury Teleinformatycznej Przemysław Malicki 31 24 448
TPM-3 Zespół Projektów Miejskich-3 Bogusław Jaźwiński 31 24 526
TPM-1 Zespół Projektów Miejskich-1 Kinga Księżak 31 24 494
TRO Zespół ds. Rewaloryzacji Obiektów Zabytkowych Dorota Czerwińska

31 24 538

TPM-2 Zespół Projektów Miejskich-2 Wojciech Grochowski 31 24 487
TPM Zespół Projektów Miejskich Tomasz Kaszycki 31 24 427
TW Zespół ds. Weryfikacji Dokumentacji Teresa Macewicz 31 24 428
TPR Pełnomocnik Dyrektora
ds. Realizacji Inwestycji
Wojciech Kosek 31 24 444
TR Zespół ds. Nadzoru Inwestorskiego Zbigniew Szprot 31 24 462

EFK

EF-1

Zastępca Głównego Księgowego

Zespół ds. Księgowości i Budżetowej Rachuby Płac

Izabella Kopka

Marta Sobolewska

31 24 437

31 24 436

DZP Pełnomocnik Dyrektora
ds. Zamówień Publicznych
i Umów
Sławomir Medak 31 24 406
DZP-1

DZP- 3

Zespół ds. Zamówień Publicznych

Zespół ds. Dostaw Inwestorskich

Izabela Gawlik-Barańska 31 24 510
DZP-2 Zespół ds. Umów

Katarzyna Centorrino

31 24 523

RP

RP-1

Zespół Radców Prawnych

Zespół ds. Terenowo-Prawnych

Anna Błaszczak

31 24 471

Barbara Jeziak 31 24 450
EFP Zespół ds. Planowania
i Sprawozdawczości Inwestycyjnej
Edyta Kaszewska-Szczepan 31 24 405
EF-2 Zespół ds. Kosztów
i Rozliczeń Inwestycji
Marek Kryński 31 24 408

EFN-1

DZB

DPP

Zespół ds. Zarządzania Nieruchomościami i Spraw Administracyjnych

Samodzielne Stanowisko
ds. BHP

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Dorota Zawadka

Piotr Motyliński

Ryszard Tyborowski

31 24 588

31 24 441

31 24 522

Ochrona 31 24 409

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 października 2012 godz 9:30
Ostatnia aktualizacja: szrm - 15 czerwca 2018 godz 13:49