środa, 1 marzec 2017

Rys historyczny Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta od początku powstania w 1948 roku do 2013 roku.

Dekretem Rządu PRL z dnia 26 kwietnia 1948 roku został powołany do życia Ogólnokrajowy Zakład Osiedli Robotniczych, popularny ZOR, a w maju 1948 roku – Dyrekcja Osiedli Robotniczych.

Bezpośrednim kontynuatorem działalności tej instytucji były:
– Stołeczna Dyrekcja Osiedli Robotniczych (1950 r.),
– Stołeczna Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych (1951 r.),
– Stołeczny Zarząd Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych (1960 r.),
– Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – od 5 grudnia 1961 roku, który pod niezmienioną nazwą prowadzi działalność do chwili obecnej.

Organizacja miejskich służb inwestycyjnych, szczególnie nazwy naszych jednostek, ich ilość oraz zakres działania ulegały na przestrzeni lat wielu zmianom, ale zawsze ich naczelnym zadaniem była działalność inwestycyjna w zakresie budownictwa, realizowana na rzecz Warszawy a od 1975 roku również na rzecz ówczesnego województwa warszawskiego.

W latach 1950 – 1951 w związku z następującym znacznym rozwojem działalności służb inwestycyjnych utworzone zostają Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych Warszawa – Północ, Południe i Wschód, które prowadziły swą statutową działalność jako jednostki podległe Stołecznej Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych, przekształcone po 1961 roku w Dyrekcje Rozbudowy Miasta Warszawa – Północ, Południe i Wschód i podległe organizacyjnie Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta. Poza budownictwem mieszkaniowym i towarzyszącym Dyrekcje przejęły pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla wydziałów Oświaty, Zdrowia, Kultury, Handlu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz różnych jednostek gospodarczych Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy.

W roku 1969 powołana zostaje jako jednostka organizacyjna Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – Dyrekcja Rozbudowy Urządzeń Komunalnych i Socjalnych, przekształcona w latach następnych w Dyrekcję Budownictwa Ogólnego. W ramach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa – Północ funkcjonowało w okresie od 02.01.1992 do 31.03.1994 roku wyodrębnione organizacyjnie Gospodarstwo Pomocnicze – Zarząd Mienia Związku Dzielnic Gmin Warszawy.

W wyniku wystąpienia w początkach lat dziewięćdziesiątych regresu w realizacji budownictwa użyteczności publicznej oraz budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego, z dniem 30 września 1993 roku zostaje zlikwidowana Dyrekcja Budownictwa Ogólnego a Dyrekcje Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ, Południe i Wschód włączone z dniem 1 kwietnia 1994 roku w strukturę organizacyjną Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Z dniem 1 stycznia 2000 roku na podstawie Uchwały Nr XVII/160/99 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 listopada 1999 roku nastąpiło połączenie Dyrekcji Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków z naszą jednostką organizacyjną. Z dniem połączenia, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przejął zadania i mienie znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej Dyrekcji i stał się, na zasadzie art. 231 kodeksu pracy, stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z pracownikami połączonej Dyrekcji Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków.

LATA 40-te

W początkowym okresie tj. od końca lat 40-tych i na początku lat 50-tych prawie jedyną działalnością naszej jednostki było budownictwo mieszkaniowe. Do najważniejszych realizacji z tego okresu zaliczyć należy odbudowę zabytkowych ciągów mieszkaniowych (Bednarska, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat) oraz opracowywanie założeń całkowicie nowych osiedli mieszkaniowych i realizacja pierwszych kolonii : Mirowa, Młynowa, Muranowa, Pragi i Koła. Do I połowy lat 50-tych powstały nowe osiedla na Grochowie, dalsze kolonie Młynowa, Mokotowa (Racławicka), wielkie osiedle Praga II, osiedla na Ochocie i Okęciu. Rozpoczęło się odgruzowywanie Śródmieścia, gdzie wyrosła później Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa (MDM) i ruszyła odbudowa Starego i Nowego Miasta. Był to okres socrealizmu, monumentalizmu w architekturze, okres nieracjonalnej z punktu widzenia mieszkalnictwa zwartej zabudowy ulic i nie zabezpieczenie należytych warunków wypoczynku i rekreacji mieszkańców. Dominowało budownictwo „tradycyjne”, a budynki murowane były z cegły i tzw. „bloczków muranowskich”.

LATA 50-te

Druga połowa lat 50-tych to rewolucyjne zmiany w budownictwie mieszkaniowym. Zaczęły powstawać pierwsze obiekty wielkoblokowe z tzw. elementów żelbetonowych oraz pierwsze realizacje wielkopłytowe (os. Przy ul. Kasprzaka). Obok budownictwa mieszkaniowego pełniliśmy nadzór techniczny przy inwestycjach sfery przemysłowej np. przy budowie Fabryki Syntetyków Zapachowych w Henrykowie, Fabryki Aparatów Rentgenowskich na Żeraniu, Zakładów „Polfa” na Tarchominie i wiele innych.

LATA 60-te

Lata 60-te, to przede wszystkim intensywna kontynuacja budownictwa mieszkaniowego, między innymi Koło Sowińskiego, Batory Zachód, Długa, W-Z, Senatorska, Wierzbno, pierwsze osiedla zespołu Bródno, Grenadierów, Miedziana, Srebrna, Złota, Marysin Wawerski, Młociny, Za Żelazną Bramą i wiele innych. W tym okresie pełniliśmy również funkcje inwestora powierniczego dla większości inwestycji z dziedziny: oświaty, zdrowia, kultury, handlu, kultury fizycznej i turystyki oraz różnych jednostek gospodarczych Prezydium Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy. Do szczególnie znaczących inwestycji z tego okresu zaliczyć należy budowę: domów towarowych na Stronie Wschodniej ul. Marszałkowskiej, piekarni mechanicznej przy ul. Noworacławickiej, akcję budowy tysiąca szkół na tysiąclecie między innymi: kompleks szkół elektronicznych przy ul. Gen. Zajączka, technikum poligraficzne przy ul. Stawki, technikum pralnicze przy ul. Białobrzeskiej, technikum łączności na Saskiej Kępie. Przejęliśmy również kontynuację budowy dzielnicy przemysłowo-składowej na Służewcu.

LATA 70-te

Działalność miejskich służb inwestycyjnych w latach 70-tych nadal koncentrowała się na budownictwie mieszkaniowym, aczkolwiek w coraz większym stopniu było to budownictwo powiernicze, zlecane przez spółdzielczość mieszkaniową. Kontynuowaliśmy proces inwestycyjny na takich osiedlach jak: Za Żelazną Bramą, Bródno, Piaski, Wawrzyszew, Al. Zjednoczenia, Skierniewicka, 1-go Sierpnia, Czerniakowska Wschodnia, Służew Fort, Międzynarodowa, Ateńska i inne. Prowadziliśmy również działalność inwestycyjną w zakresie budownictwa mieszkaniowego w miastach województwa stołecznego warszawskiego, przede wszystkim w Nowym Dworze Mazowieckim, Wołominie, Piasecznie i Pruszkowie. Poza mieszkaniowa działalność, to przede wszystkim zespół rekreacyjno-wypoczynkowy „Warszawianka”, technikum samochodowe, teatr studencki „Stodoła”, Teatr Powszechny na Pradze, tereny rekreacyjno-parkowe „Pole Mokotowskie” oraz tzw. „Łazienki Północne”. W latach 70-tych spotkało nas szczególne wyróżnienie – powierzono nam prowadzenie całości spraw związanych z odbudową Zamku Królewskiego i Zamku Ujazdowskiego.

LATA 80-te

Lata 80-te, przyniosły gwałtowne zmniejszenie się frontu inwestycyjnego, co było następstwem załamania gospodarczego i niepokojów społecznych tego okresu. Nadal prowadziliśmy budownictwo mieszkaniowe, ale już prawie wyłącznie jako inwestor powierniczy, zarówno spółdzielczości mieszkaniowej, jak i jednostek planu centralnego. Są to osiedla: Wawrzyszew, Chomiczówka, Gocław, Znicza, Grochowska, Kobielska, Majdańska, Jagiellońska, Targówek, Tarchomin, Nowodwory w Warszawie, os. Młodych w Nowym Dworze Mazowieckim, os. Hibnera w Wołominie, os. Os. Dąbrowskiego i Paderewskiego w Piastowie, os. Os. Nowa Wieś i Ceglana w Pruszkowie oraz szereg innych. Staliśmy się coraz bardziej liczącym się partnerem w zakresie budowy infrastruktury technicznej i społecznej. W latach 1978-1988 doprowadziliśmy do uruchomienia stacji wodociągowych w Wołominie, Nowym Dworze Mazowieckim i Milanówku. W tym samym okresie przekazaliśmy do eksploatacji oczyszczalnie ścieków w Pruszkowie i Wołominie i kontynuowaliśmy budowę oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim i Otwocku. W zakresie ciepłownictwa w latach 1978-1988 doprowadziliśmy do rozruchu ciepłowni w Legionowie-Łajskach, Wołominie i Legionowie oraz prowadziliśmy budowę ciepłowni w Nowym Dworze Mazowieckim i Karczewie. Jednocześnie prowadziliśmy budowę szeregu poważnych inwestycji liniowych między innymi: pełne uzbrojenie zespołu osiedli Natolin wraz z zabezpieczeniem potrzeb stacji postojowej „Metra” w kabatach.

LATA 90-te

Lata 90-te, to przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe. Budowaliśmy w tym okresie osiedla: Tarchomin, Bródno, Targówek, Gocław, domy jednorodzinne na Kabatach i inne. Wśród zadań zlecanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do najważniejszych należały: uzbrojenie techniczne dla budynków hotelowych: Merkury, HYAAT, Pulman; budowa magistrali wodociągowej i kolektora przy ul. Arkuszowej, modernizacja zasilania w wodę Muzeum Narodowego, modernizacja teatrów warszawskich: Dramatycznego, Syreny, Guliwer, Rampa, Na Woli, Komedia, Baj, Ochota, Scena Prezentacje i Rozmaitości; budowa pawilonu sportowego z kortami tenisowymi w parku Kultury w Powsinie, rozpoczęcie budowy całorocznej ekspozycji słoni w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym, budowa budynków mieszkalnych przy ul. Skaryszewskiej dla Dowództwa Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, adaptacja budynku hotelowego Syrena na Polski Bank Inwestycyjny przy ul. Syreny i inne.

Po roku 2000 do dnia dzisiejszego

Do ostatnich inwestycji zrealizowanych przez SZRM należą: budowa Muzeum Historii Żydów Polskich, budowa Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu”, modernizacja boksu dla żyraf i woliery dla orłów, rewaloryzacja i modernizacja Parku im. Stefana Żeromskiego, modernizacja stadionu „Orzeł”, pomnik Romana Dmowskiego, pomnik Jana Nowaka-Jeziorańskiego na Powiślu, budowa Urzędu Dzielnicy Bielany, budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób chorych na Alzhaimera, adaptacji Fortu Sokolnickiego, modernizacja Parku Kępa Potocka, przebudowa podziemi Katedry Polowej NMP na Muzeum Ordynariatu Wojska Polskiego, przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego, modernizacja Domu Pomocy Społecznej na Mokotowie, budowa Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, budowa pawilonów w ZOO – CITES i Ptasi Azyl, budowa Centrum Przedsiębiorczości – Smolna,budowa Muzeum w Palmirach oraz inwestycji w warszawskim ZOO (budowa pawilonu dla małp człekokształtnych i pawilonu i basenu dla hipopotamów), Pomnik Unity.

Aktualnie SZRM wykonuje czynności Inwestora Zastępczego w zakresie przygotowania i realizacji takich inwestycji jak:  budowa Muzeum Warszawskiej Pragi, budowa Centrum Kreatywności Targowa 56, budowa Szpitala Południowego, modernizacja Instytutu Głuchoniemych, budowa obiektu Centrum Edukacji Leśnej, budowa  Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka, modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44, Akwarium w ZOO, modernizacja DPS „Na Przedwiośniu”.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizował i realizuje część inwestycji w oparciu o następujące Programy:

  1. Norweski Mechanizm Finansowy
  2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zatrudnia 111 osób.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 1 marca 2017 godz 10:36