sobota, 24 czerwiec 2017

Dokumentacja kontroli zewnętrznych, wewnętrznych i audytu wewnętrznego

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli i Bezpieczeństwa Informacji (DKR) prowadzi rejestr kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta prowadzony jest przez Biuro Audytu Wewnętrznego m.st. Warszawy. Dokumentacja z zakresu audytu wewnętrznego dostępna jest na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy.

Udostępnianie dokumentacji kontroli

Informacja z zakresu kontroli zewnętrznych, kontroli wewnętrznych i audytu wewnętrznego jest udostępniana
na wniosek osoby zainteresowanej w zakresie określonym przepisami prawa. Wniosek o udzielenie informacji publicznej składany jest do Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta poprzez Sekretariat SZRM.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:16
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 23 marca 2017 godz 9:08