środa, 27 października 2021

Miłośnicy warszawskiego ogrodu zoologicznego doczekają się wkrótce dodatkowego wejścia od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera. Powstanie tam nowy budynek kasowy wraz z obrotowymi bramkami wejściowymi oraz furtką dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach. Forma projektowanego budynku nawiązuje do licznych na terenie ZOO pawilonów drewnianych, w tym pawilonów przy głównym wejściu od strony ul. Ratuszowej. Budynek będzie wyposażony w przyłącze telefoniczne i internetowe do komputera i dwóch terminali płatniczych. System bramek wejściowych będzie wyposażony w kontrolę dostępu. Otwieranie bramek będzie się odbywało za pomocą czytnika biletów lub w sytuacjach awaryjnych przyciskiem z budynku kasowego. Budynek zostanie przyłączony do wewnętrznych sieci MOZ: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej. W budynku kasowym przewiduje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz wyposażenie w klimatyzację.

I. Informacje o Inwestycji

Zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dokumentacja projektowa i przetargowa: APS 97 Bartosz Kozłowski

Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

II. Przebieg realizacji

Luty 2018

 

2017

  • 29 maja 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-518966-n-2017-z-dnia-2017-05-29-r/
  • 09 maja 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-502636-n-2017-z-dnia-2017-05-09-r/ (Przetarg został unieważniony).
  • 14 kwietnia 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-66606-2017-z-dnia-2017-04-14-r/ (Przetarg został unieważniony).
  • 17 marca 2017 roku została wydana Decyzja Nr 46/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
  • 12 grudnia 2016 roku Stołeczny Konserwator Zabytków wydał Decyzję Nr 2655N/16 pozwalająca SZRM na budowę wejścia z budynkiem obsługi.
  • 14 czerwca 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej.
  • 17 marca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXV/625/2015 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

WIZUALIZACJA

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Karolina Mosiołek - 11 października 2016 godz 11:10
Ostatnia aktualizacja: szrm - 15 lutego 2018 godz 12:43