wtorek, 29 września 2020

2 marca 2018 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa ze spółką „Kwadratura”. Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), procedura Nr RZP-II-WI/22/DZP-I/2017. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”. Wartość umowy określono na 463.956,00 zł brutto.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Tomasz Truskawa - 2 marca 2018 godz 11:07
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Truskawa - 2 marca 2018 godz 11:08