środa, 1 marzec 2017

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie jest serwisem internetowym przeznaczonym do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych (zgodnie z „Ustawą o dostępie do informacji publicznej” z dnia 6 września 2001 – tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1764 oraz Rozporządzeniem w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Standardy tworzenia i prowadzenia stron BIP określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ SZRM

Serwis BIP SZRM został zintegrowany z ogólnym serwisem internetowym jednostki. Menu Biuletynu Informacji Publicznej dostępne jest na każdej stronie
i podstronie serwisu w jej dolnej części.
Każda strona Biuletynu składa się z:
– nagłówka strony z logo SZRM będącego linkiem do strony głównej serwisu;
– loga BIP, umieszczonego w dolnej części strony;
– menu serwisu BIP znajdującego się pod logo BIP;
– pola tekstowego z treścią strony;
– stopki, zawierającej informacje o: autorze tekstu, dacie pierwszej publikacji oraz dacie, godzinie i autorze ostatniej modyfikacji.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ SZRM

Dostęp do poszczególnych stron, zawierających informacje pogrupowane tematycznie, wymaga wybrania pozycji z menu umieszczonego pod logo BIP
w dolnej części każdej strony serwisu. Na każdej stronie serwisu w górnym pasku znajduje się pole wyszukiwarki ułatwiające odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w pole wyszukiwarki, a następnie kliknąć w przycisk Enter. Wyniki wyszukiwania zostaną zaprezentowane w głównym oknie w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów będzie możliwe po kliknięciu w tytuł.

AKTUALIZACJA I REJESTR ZMIAN

Teksty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej SZRM są regularnie aktualizowane. Wszystkie zmiany wprowadzane w serwisie internetowym jednostki są automatycznie rejestrowane. W dolnej części strony pod logo BIP widnieje informacja o wprowadzeniu danych oraz o osobie ostatniej modyfikacji prezentowanych treści.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl