sobota, 24 czerwiec 2017

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie jest serwisem przeznaczonym do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2016 poz. 1764) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, poz. 68) w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ SZRM

Serwis BIP SZRM został zintegrowany z ogólnym serwisem internetowym jednostki. Menu Biuletynu Informacji Publicznej dostępne jest na każdej stronie i podstronie serwisu w jej dolnej części. Dostęp do stron zawierających informacje pogrupowane tematycznie wymaga wybrania odpowiedniej pozycji z menu umieszczonego pod logo BIP w dolnej części każdej strony serwisu. Ponadto, na każdej stronie serwisu w górnym pasku znajduje się pole wyszukiwarki ułatwiające odnalezienie dowolnego słowa lub frazy w opublikowanych tekstach. W celu dotarcia do dokumentów zawierających szukane słowo, należy wpisać je w pole wyszukiwarki, a następnie kliknąć w przycisk Enter. Wyniki wyszukiwania zostaną zaprezentowane w głównym oknie w postaci listy tytułów dokumentów zawierających poszukiwane słowo lub frazę. Przeglądanie treści wyszukanych dokumentów będzie możliwe po kliknięciu w tytuł materiału.

AKTUALIZACJA I REJESTR ZMIAN

Teksty zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej SZRM są regularnie aktualizowane. Wszystkie zmiany wprowadzane w serwisie internetowym jednostki są automatycznie rejestrowane. W dolnej części strony pod logo BIP widnieje informacja o wprowadzeniu danych oraz o autorze i dacie ostatniej modyfikacji prezentowanych treści.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl