poniedziałek, 23 kwiecień 2018

  CWR „Rodzinna Warszawa”

  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” nabiera coraz bardziej realnych kształtów, bowiem 20 kwietnia 2018, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o., której przedmiotem jest: „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu”.

  czytaj więcej

  Podpisanie umowy

  12 kwietnia 2018 w siedzibie SZRM, w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została podpisana umowa z firmą „LUX – BUD”, której przedmiotem jest zmiana sterowania oświetleniem oraz wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne w Teatrze Powszechnym.

  czytaj więcej

  W Warszawie stanie pomnik Korfantego

  W Warszawie zostało podpisane Porozumienie dotyczące pomnika Wojciecha Korfantego, który ma stanąć w naszym mieście.

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”.
  szczegóły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/

  czytaj więcej

  Centrum Edukacji Ekologicznej – podpisanie umowy

  2 marca 2018 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa ze spółką „Kwadratura”. Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – na podstawie art. 39 i następnych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), procedura Nr RZP-II-WI/22/DZP-I/2017. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”. Wartość umowy określono na 463.956,00 zł brutto.

  czytaj więcej