poniedziałek, 24 wrzesień 2018

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze.

  Umowa na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta w dniu 02 marca 2018 roku z KWADRATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ustalono zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 26 stycznia 2019 roku.

  Planowane zamierzenie inwestycyjne to budowa na działce nr 8/1 z obrębu 7-10-07 przy ul. Papirusów 1/3 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami terenowymi towarzyszącymi oraz przebudowa istniejącego budynku Leśniczówki. W ramach rozbudowy wybudowane zostaną również drogi i parkingi zapewniające właściwą obsługę budynku.

  Zaprojektowany zespół Centrum Edukacji Ekologicznej spełniać będzie funkcję dydaktyczno- ekspozycyjną oraz funkcję konferencyjno-szkoleniową mającą pogłębiać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej realizowaną w ramach działalności Edukacyjnej Lasów Miejskich. Funkcję uzupełniającą pełni przestrzeń administracyjno-biurowa. Funkcje będą realizowane w nowo wybudowanym budynku CEE oraz zaadaptowanym na w/w funkcje budynku leśniczówki.

  Nowoprojektowany budynek CEE będzie zlokalizowany w głębi działki od strony południowej. Budynek zawiera strefy ekspozycyjną, dydaktyczną, konferencyjną oraz administracyjno-biurową. Bryłę budynku zróżnicowano pod względem wysokości, przekrycia dachu oraz materiałów na elewacji. Wszystkie zabiegi mają na celu harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanej zabudowy w krajobraz.

  Cały teren ogólnodostępny wraz z budynkami CEE i leśniczówki zaprojektowany został jako dostępny dla osób niepełnosprawnych.

   

  czytaj więcej

  AKTUALNY STAN INWESTYCJI

  Trwają prace budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28. Sprawdź aktualny stan inwestycji: http://szrm.pl/ul-jagiellonska-28/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/ 

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/ 

  czytaj więcej

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Na podstawie art 37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta powołany został Inspektor Ochrony Danych.  Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@szrm.pl

  Klauzula informacyjna – pobierz PDF

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/

  czytaj więcej

  Budynek przy ul. Halnej 32

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”:
  http://szrm.pl/przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-3/

  czytaj więcej

  Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym:

  1. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”
  http://szrm.pl/modernizacja-alei-glownej-w-zoo 

  2.Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”
  http://szrm.pl/reintrodukcja-zolwia-woliery-rehabilitacyjne-i-sprzet/

  3. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”
  http://szrm.pl/dodatkowe-wejscie-do-zoo/ 

  4. „Budowa poskromu dla słoni”.
  http://szrm.pl/budowa-poskromu-dla-sloni-2/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej

  „Budowa Szpitala Południowego”

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”. 

  szczegóły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/ 

  czytaj więcej

  Ośrodek Nowolipie ponownie zaprasza seniorów.

  W styczniu 2018 roku, po trwającym półtora roku generalnym remoncie, planowane jest ponowne otwarcie dla podopiecznych i gości Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Placówka oferuje pomoc socjalną oraz szeroką gamę zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla seniorów. Dzięki przeprowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta modernizacji obiekt stał się przestronny, komfortowy i dobrze przystosowany do potrzeb użytkowników, w tym także osób niepełnosprawnych. Wysoki standard wykończenia i nowoczesna infrastruktura techniczna, a z drugiej strony szacunek dla tradycji i oczekiwań czynią Nowolipie 25B miejscem modelowym pod względem zastosowanych rozwiązań, a zarazem unikalnym z uwagi na panującą tam ciepłą i serdeczną atmosferę.  

  Budynek powstał w latach pięćdziesiątych, jako żłobek przeznaczony dla najmłodszych dzieci z rozwijającego się wówczas Muranowa. Wiele lat później wraz ze zmieniającymi się potrzebami okolicznych mieszkańców został przekształcony w ośrodek pomocy dla osób starszych. Będące od ponad 20 lat użytkownikiem obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (dawnej Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej) organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania dla seniorów oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów socjalnych i środowiskowych. Głównym zadaniem ośrodka jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez stymulowanie ich działalności, rozwój zainteresowań oraz wdrażanie programów wsparcia finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

  W całkowicie zmodernizowanym, a wewnątrz przebudowanym obiekcie znajduje się stołówka, klubo-kawiarnia ze sceną i barem, sala gimnastyczna oraz liczne pracownie, w tym komputerowa, plastyczna i terapeutyczna. Podczas prac remontowych odnowiona została elewacja budynku, wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, przebudowano dach i klatki schodowe oraz wzmocniono i uzupełniono stropy. W ramach robót wykończeniowych wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano węzeł cieplny, położono nowe tynki i posadzki oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W nowoczesny sprzęt wyposażone zostały sale warsztatowe oraz kuchnia, pralnia, fryzjer i sala gimnastyczna. W odnowionym centrum miejsce wygospodarowano także dla organizacji pozarządowych oraz pracowników pomocy społecznej realizujących zadania na terenie ośrodka.

  Łączny koszt zrealizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta inwestycji to 10 519 418 złotych, w tym koszty wyposażenia to 1 152 775,82 złotych.  Środki finansowe w całości pochodziły z miejskiego budżetu, a wszyscy podwykonawcy projektu zostali wyłonieni w przeprowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowaniach przetargowych. Dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta inwestycja wyróżnia się wysoką estetyką i jakością wykonania. Ośrodek Nowolipie wyznacza nowe standardy miejskich usług skierowanych do seniorów.

  czytaj więcej

  Odsłonięto tablice upamiętniające Mazowieckiego i Skubiszewskiego

  W dniu dzisiejszym, wtorek, 19 grudnia, o godz. 12.00 (ul. Lewicka 13/15) zostały odsłonięte tablice upamiętniające Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego.

  W wydarzeniu udział wzięli władze m.st. Warszawy. 

   

  • Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – pierwszy premier niekomunistycznego rządu w latach 1989-1991. Honorowy obywatel m.st. Warszawy.
  • Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) – minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Kawaler Orderu Orła Białego.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

   

  W dniu dzisiejszym (14.12.2017 r.), przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

  Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest uznany architekt Pan Tomasz Konior.

  Rangi wydarzeniu dodała obecność Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego.

  Koncepcja obejmie: przebudowę zabytkowej kamienicy na Targowej 80A i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41-30-06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

  Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowić będzie przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. To kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne zarówno pod względem przestrzennym jak i społecznym, zachęcające do aktywności, inspirujące do spotkań i współpracy.

  Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do kontaktu ze sztuką i rzemiosłem, zachęcanie do aktywnego udziału w procesie ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. Misja ta realizowana będzie poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

  CKNP w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym o niezobowiązującym (dalekim od oficjalnego) charakterze wystroju, zachęcającym do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniającym oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacji społecznych.

  Inwestycja jest wpisana do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

  Dla oficyny przy ul. Targowej 80A i dla oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 określone zostały zalecenia konserwatorskie wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  Proponowane rozwiązania funkcjonalne poszczególnych budynków.

  1. W kamienicy przy Targowej 80A na kondygnacjach od ‘-1’ do ‘7’ miałyby się mieścić: pracownie dla rzemieślników nie generujące hałasu, sale konferencyjne, przestrzenie do spotkań warsztatowych, usługowo-handlowe (klubokawiarnia, gastronomia) i społeczne na działania animacyjne/integracyjne, przestrzenie wystawiennicze (zarówno na parterze jak i na najwyższych kondygnacjach), przestrzenie przeznaczone na działania kulturalne, edukacyjne itp. (sale spotkań, szkoleniowe), powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, w tym sala na min. 100 osób.
  1. W budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na poziomach od ‘-1’ do ‘4’ przewidziane są m.in.: pracownie tzw. głośne i brudne, z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe; pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne.
  2. W budynkach gospodarczych mogą być zlokalizowane jak dotychczas: kawiarnia/bar, siedziby fundacji i stowarzyszeń oraz zaproponowane zupełnie nowe funkcje, na przykład: miejsca na gry i zabawy, miejsca do czytania lub na wystawy, punkt informacyjny, ogólnodostępne sanitariaty. 

  Zagospodarowania wymagają również podwórza. Oprócz funkcji komunikacyjnych takich jak dojścia, dojazdy czy droga pożarowa, powinno się znaleźć jak najwięcej zieleni, szczególnie w miejscach już nią zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących drzew, ale także: miejsca spotkań, odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury wraz z oświetleniem terenu. Dojazdy mogą mieć charakter ciągów pieszo-jezdnych.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-11-06 2017-11-17 do godz 12:00 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.08.2017 15.09.2017 r. do godz. 11:30 15.09.2017 r. godz. 12:00 19.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
  DZP-1.260.46.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-03-08 2017-03-17 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.03.2017

  Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2017  ROKU

  W związku z uchwaleniem w dniu 15.12.2016 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXXVIII/960/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwały Nr XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu na rok 2017, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku:

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372250 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372252 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2016-12-09 2016-12-15 2016-12-15 rozstrzygnięty

  Zakup i dostawa materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-25 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 352071 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  21-11-2016 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 347447 – 2016 z dnia 2016-11-21 r.

  Warszawa: wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-10 rozstrzygnięty

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  30.09.2016

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  czytaj więcej

  REKRUTACJA

  STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA – OGŁOSZENIA O NABORZE:

   

  Ogłoszenie Termin składania aplikacji Treść Ogłoszenia Wyniki naboru
  Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-10-05 Pobierz ogloszenie
  Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  
  Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2018-07-20 Pobierz ogłoszenie Pobierz 

  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

  2018-06-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektora ds. dostaw inwestorskich  2018-06-08  Pobierz ogłoszenie   Pobierz
  Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych  2018-04-08 Pobierz ogłoszenie Pobierz 

  Specjalista ds. finansowo-księgowych

  2018-04-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
         

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE

  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Zespole ds. Nadzoru Inwestorskiego

  1. Wymagania niezbędne:

  wykształcenie wyższe kierunek elektryczny

  uprawnienia zawodowe: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  wymagany staż pracy – 10 lat,

  rodzaj doświadczenia: prowadzenie i nadzorowanie inwestycji z zakresu robót elektrycznych.

  obsługa komputera w zakresie programów MS Office,

  przynależność do izby inżynierów

  2. znajomość regulacji prawnych: prawo budowlane, znajomość przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego

  3. Wymagania dodatkowe:

  dobra organizacja pracy,

  dyspozycyjność,

  odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu,

  umiejętność analitycznego myślenia,

  umiejętność interpretowania przepisów,

  umiejętność pracy w zespole,

  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  samodzielność w pracy i realizacji powierzonych zadań

  dokładność, sumienność, kreatywność

  pożądana znajomość języka angielskiego

  dobry stan zdrowia

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy z Wykonawcą,

  Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

  Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

  Prawidłowy i terminowy tok realizacji inwestycji oraz postęp robót na budowie;

  Zabezpieczenie interesów Inwestora w toku realizacji zadania inwestycyjnego;

  Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, komisjach odbiorów częściowych, końcowych, usterkowych i przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji;

  Współdziałanie przy realizacji inwestycji z projektantem, przedstawicielem inwestora i inspektorami robót branżowych oraz z użytkownikiem obiektu, na obszarze którego prowadzona jest inwestycja, dla zapewnienia niezakłóconego przebiegu inwestycji,

  Kontrolowanie przebiegu realizacji budowy w okresach zapewniających skuteczny, prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót, potwierdzając dokonane czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy wraz z kontrolowaniem ich wykonania oraz sprawdzeniem wykonania zaleceń władz budowlanych, inwestora, nadzory autorskiego i organów kontrolnych,

  Potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót, weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych i stałe kontrolowanie rozliczenia budowy;

  Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w tym kontrolowanie dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytku, potwierdzanie kompletności i zgodności dokumentacji powykonawczej. Terminowe sporządzanie rozliczeń budów w tym sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych dla celów majątkowych;

  Sporządzanie na bieżąco protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zaniechane wraz z weryfikowaniem kosztorysów;

  W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jako koordynatora, koordynowanie na budowie działań wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

  Współdziałanie z innymi Zespołami w zakresie niezbędnych czynności na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji;

  Wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji kosztorysów, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wykonane roboty, harmonogramów oraz planów rzeczowo-finansowych;

  Opracowanie danych niezbędnych dla celów sporządzania sprawozdań z realizacji inwestycji;

  Nadzorowanie usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji;

  Współpraca w przygotowaniu dokumentów przetargowych w tym danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wnoszeniem ewentualnych uwag i propozycji do wzoru umowy na roboty budowlane i usługi w zakresie technicznych warunków realizacji;

  Zgłaszanie uwag i propozycji do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na każdym etapie jej opracowania oraz dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz udział w naradach uzgadniających w przedmiotowym obszarze;

  Uczestniczenie w postepowaniach przetargowych na roboty budowlane, udział   w komisjach przetargowych oraz przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców;

  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika z zakresu działania Zespołu ds. Nadzoru Inwestorskiego.

  5. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny – podpisany odręcznie,

  b) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie,

  c) kserokopia świadectw pracy,

  d) kserokopia dyplomów potwierdzającym wykształcenie,

  e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych  kursach, szkoleniach,

  f) oryginał kwestionariusza osobowego,

  g) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

  h) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie,

  i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych –  podpisane odręcznie,

  j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie,

  k) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.  zm.) – podpisaną odręcznie,

  l) inne dodatkowe dokumenty niż ww. wymienione.

  Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 w Warszawie w terminie do dnia ……………..2015 r z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.

  Dokumenty, które wpłyną do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Pliki do pobrania:
  – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz plik 

  – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – pobierz plik 

  – Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM – pobierz plik

  czytaj więcej

  Budynek ZSS nr 99 ul. Różana 22/24

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o.

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Termin zakończenia inwestycji: 2019 rok

  II. Przebieg realizacji

  Marzec 2018

   

  Styczeń 2018

  Październik 2017

  Sierpień 2017

  Lipiec 2017


  Kwiecień 2017

  • 01 marca 2017 roku wykonawca robót budowlanych został wprowadzony na budowę.
  • 14 września 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
  • 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Wpłynęło 5 ofert:
  1. Mawilux S.A.
   Łady ul. Grudzi 23
   05-090 Raszyn        17.654.145,23 zł
  2. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
   ul. Konstruktorska 11 A
   02-673 Warszawa   19.837.440,00 zł
  3. BUDIMPOL Sp. z o.o.
   ul. Mroźna 13a
   03-654 Warszawa   15.918.999,48 zł
  4. Konsorcjum:
   Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
   „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A.

   Lider konsorcjum
   ul. Betonowa 1
   86-005 Białe Błota
   i
   SEKOI Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Łacińska 4 lok. 32
   01-451 Warszawa
   i
   Com Service Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Nowogrodzka 31
   00-511 Warszawa    14.970.056,66 zł
  5. ZAB-BUD
   Andrzej Zaboklicki
   ul. Nowosielecka 14a lok. 3
   00-466 Warszawa     18.649.000,00 zł
  • 11 lipca 2016 roku SZRM ogłosił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r.

  III. Trochę historii

  W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

  czytaj więcej

  Czarnieckiego 49 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał z Przedsiębiorstwem Konserwacji Zabytków „MATEUSZ” Sp. z o.o., Sp.k. z Warszawy umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej

  Jagiellońska 28 – rewitalizacja i modernizacja zasobu kulturowego i architektonicznego Pragi

  W dniu 21 lipca br. w siedzibie SZRM została podpisana umowa z Konsorcjum: Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej

  Al. Reymonta 16 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą ARBUD Sp. z o.o., Sp.k. z Radomia, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych al. Reymonta 16” w Warszawie.

  czytaj więcej

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” – ogłoszenie przetargu

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Termin składania ofert: 26 lipiec 2016 r. do godz. 11:30

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22. szczegóły: http://szrm.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  22.06.2016 29.06.2016

  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90
  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07-03-2016 10-03-2016 r. godz. 12.00 10-03-2016 rozstrzygnięty

  Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kalkulatorów i faksów

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  11.12.2015 15.12.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  26.11.2015 01.12 .2015

  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  Ogłoszenie powiązane: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r
  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  30.09.2015 08.10.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 273654 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

  czytaj więcej

  Zespół Szkół Specjalnych nr 97

  Z wybranym wykonawcą –  Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. w dniu  20.07.2015 r. została podpisana umowa  na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Opracowanie dokumentacji będzie trwało do 15 kwietnia 2016 r.

  czytaj więcej

  Ośrodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26

  Po zakończeniu prac związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26, dziś odbyło się oficjalne otwarcie zaplecza kuchennego w Ośrodku. Na uroczystość otwarcia przybyły Pani Mieczysława Nowotniak z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Ewa Masny-Askanas. SZRM reprezentowały panie Joanna Podgórska i Teresa Żółkiewska. Zaproszony ksiądz proboszcz z pobliskiego kościoła poświęcił odnowione i nowocześnie wyposażone pomieszczenia kuchenne. Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego zespołu teatralnego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.

  czytaj więcej

  Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

  Na Starym Mieście, na stronie Dekerta w ramach modernizacji, konserwacji oraz digitalizacji obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy trwają prace w jedenastu budynkach. Od kwietnia do końca maja 2015 r. wykonano następujący zakres prac:

  • Ustawiono rusztowania wokół elewacji oraz na dachach obiektów.
  • Kontynuowano roboty rozbiórkowe i demontażowe.
  • Zabezpieczono istniejące elementy, które będą poddawane konserwacji (podłogi, stopnie schodów, ościeża i drzwi, okna).
  • Przystąpiono do badań konserwatorskich na elewacjach.
  • Rozpoczęto i zakończono część badań stratygraficznych wewnątrz oraz na elewacjach (elewacje, sklepienia i stropy).
  • Trwają roboty związane z odciążaniem i wzmacnianie stropów oraz wykonaniem nowych schodów.
  • Rozpoczęto i kontynuowane są roboty branżowe: elektryczne, sanitarne i teletechniczne (trasowanie, bruzdowanie).
  • Trwają prace konserwatorskie sufitów drewnianych niepolichormowanych.
  • Wykonywane są prace konserwatorskie elementów kamiennych na elewacjach.
  • Przystąpiono do prac konserwatorskich przy stropach drewnianych polichromowanych.

  więcej o inwestycji: http://szrm.pl/inwestycje/muzeum-warszawy-przy-rynku-starego-miasta/

  czytaj więcej

  Plac Defilad

  Dziś został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

  Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Warszawa, ul. Senatorska 29/31.

  czytaj więcej

  Targowa 56

  Trwają prace wykonywane przez Mostostal przy budowie „Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności”, Targowej 56.  

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  W stołecznym Ratuszu zostało dziś podpisane porozumienie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, Centrum Onkologii i Centrum Hematologii i Transfuzjologii reprezentowanych przez Dyrektora Krzysztofa Warzochę. Porozumienie usuwa przeszkody, które dotychczas blokowały rozpoczęcie budowy szpitala. 
  Na spotkaniu obecni byli również zastępcy prezydenta Jacek Wojciechowicz, Włodzimierz Paszyński i Jarosław Jóźwiak. Ministerstwo Zdrowia reprezentowały panie Anna Łukasik i Beata Małecka-Libera. Z Urzędu Miasta obecni byli Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko oraz Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Dariusz Hajdukiewicz. 

  Tekst Porozumienia: 

  * * *

  Dobrze się stało, że dziś zostało podpisane porozumienie pozwalające na rozpoczęcie budowy długo wyczekiwanego Szpitala Południowego, placówki pełniącej zadania szpitala miejskiego. Jestem przekonany, że mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa będą wdzięczni sygnatariuszom dzisiejszego porozumienia. Ze swej strony wyrażam nadzieję i głębokie przekonanie, że limit przeszkód stojących na drodze budowy szpitala został definitywnie wyczerpany.
     Chciałbym, aby to porozumienie było początkiem życzliwej kooperacji, której owocem będzie szybka realizacja inwestycji budowy Szpitala Południowego, jak również szansą na przyszłe owocne współdziałanie – dla dobra pacjentów – wszystkich placówek służby zdrowia. I ten cel niech będzie najwyższą wartością dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

                                                                                            Paweł Barański
                                                                                            Dyrektor SZRM

  czytaj więcej

  Różana

  W dniu 17 marca br. w siedzibie SZRM została podpisana umowa z „BEMM ARCHITEKCI” Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej został w umowie określony: do 3 października 2015 r.

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  Do dnia dzisiejszego tj. 17 marca 2015 r. do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta wpłynęło 13 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na budowę Szpitala Południowego.

  czytaj więcej

  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26

   

  Zakończyło się zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26” obejmujące roboty związane z przebudową i remontem pomieszczeń w budynku B wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz montaż windy towarowej i zakup wyposażenia gastronomicznego dla pomieszczeń kuchni. 

  Marzec 2015

  czytaj więcej

  Paludarium

  W dniu 11 marca 2015 roku ogłoszone zostało zamówienie publiczne na dostawę wyposażenia akwarystycznego dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium. W tym samym dniu Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił o zamówieniu publicznym na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej

  Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Białobrzeskiej

  Zespół Szkół Specjalnych przy ul. Białobrzeskiej 44 zyskał nowe oblicze.  W piątek, 6 marca w szkole spotkali się nie tylko rodzice, uczniowie, pedagodzy, ale również absolwentki szkoły z okresu międzywojnia. Okazją do obejrzenia szkoły po gruntownej modernizacji był koncert uczniów Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych nr 1.

   Nowoczesna placówka w zabytkowym budynku przy Białobrzeskiej

  Budynek projektu dwóch przedwojennych architektów Romualda Gutta oraz Tadeusza Tołwińskiego powstał w 1932 roku, dzięki staraniom i finansom Fundacji im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej. Od początku mieściła się w nim żeńska szkoła powszechna oraz gimnazjum i liceum humanistyczne. Do szkoły uczęszczały dziewczęta wielu znanych polskich rodzin, w tym córki marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie budynek przy ul. Białobrzeskiej 44 znajduje się w obszarze zabytkowej Ochoty, w strefie ochrony historycznego układu urbanistycznego.

  Dzięki trwającej 1,5 roku modernizacji została przywrócona świetność zabytkowego budynku. Prace objęły renowację elewacji, termomodernizację, kompleksowy remont pomieszczeń, adaptację i remont piwnic. Całkowicie zostały zniesione bariery architektoniczne. Dodatkowo został zakupiony specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, tablice multimedialne i inne wyposażenie do pracowni terapeutycznych, logopedycznych, porozumiewania, pracowni kulinarnej. Szkoła zyskała również nowoczesne boisko i plac zabaw. Koszt inwestycji to 4,4 mln zł. Obecnie jest to nowoczesna placówka dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową i złożoną – wyposażenie w sprzęt specjalistyczny dorównuje w pełni standardom europejskim. – Cieszę się, że ta od lat dobrze służąca dzieciom placówka, zyskała nowoczesne oblicze. To ważne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i opiekunów – mówił Włodzimierz Paszyński, zastępca prezydent m.st. Warszawy podczas wizyty w szkole.

   W Zespole Szkół Specjalnych, czyli w przedszkolu, podstawówce i gimnazjum, uczy się 80 dzieci i nastolatków z niepełnosprawnością ruchową i złożoną – głównie poruszających się na wózkach. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, działający w szkole, objął opieką 30 rodzin. W budynku znajduje się również e-pracownia, ogólnodostępna dla niepełnosprawnych warszawiaków, która powstała w ramach projektu unijnego.

  czytaj więcej

  Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

  „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta” wykonywana w ramach projektu.: „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”

  Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28-42 (Śródmieście)
  Inwestor: Muzeum Warszawy
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Generalny Wykonawca: Castellum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Biuro Projektowe: KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Główny Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 28 luty 2017 rok

  Informacje dotyczące projektu:
  Wartość całkowita projektu: 53 775 886,00 zł
  W tym roboty budowlane i prace konserwatorskie: 37 481 383,08 zł
  Wartość dofinansowania: 10 019 203,00 zł
  Źródło dofinansowania:

  1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
  2) środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa

  Operator Programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Program: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
  Beneficjent: Muzeum Warszawy
  Umowa – 20/2014/PL08/MF EOG z dnia 27.08.2014 r.

  Informacje źródłowe na temat Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego znajdują się na stronie – http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/

  Strona internetowa Muzeum Warszawy – http://www.muzeumwarszawy.pl

  Muzeum Warszawy powstało w 1936 roku jako Muzeum Dawnej Warszawy i stanowiło oddział Muzeum Narodowego. Jego siedzibą były trzy kamienice przy Rynku Starego Miasta: Baryczkowska, Kleinpoldowska i „Pod Murzynkiem” (nr 32, 34, 36). Wybuch II wojny światowej przerwał przenoszenie zbiorów do zakupionych w latach 1937-1938 kamienic staromiejskich, a zbiory już ulokowane przy Rynku Starego Miasta uległy zniszczeniu i rozproszeniu. Muzeum wznowiło działalność po wojnie w 1948 r. pod nazwą Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. Zajęło jedenaście odbudowywanych wówczas na podstawie projektów Stanisława Żaryna staromiejskich kamienic mieszczańskich. Dziś Muzeum Warszawy prowadzi działalność wystawienniczą w obrębie siedziby głównej i licznych oddziałów. Posiada własne pracownie konserwatorskie. W muzealnym kinie organizowane są seanse filmów o tematyce warszawskiej, a w sklepie znajdującym się w obrębie muzeum są sprzedawane pamiątki varsavianistyczne.

  O obiekcie

  Siedziba główna Muzeum Warszawy mieści się w obrębie jedenastu kamienic, które tworzą północną pierzeję Rynku Starego Miasta, zwaną Stroną Dekerta. Pierwsza kamieniczka od strony ul. Krzywe Koło nosi nazwę Falkiewiczowskiej (nr 28), kolejne to: Kazubowska (nr 30), Baryczkowska (nr 32), Kleinpoldowska (nr 34), Pod Murzynkiem (nr 36), Talentich (Kurowskiego) (nr 38), Gagatkiewicza (nr 40) i Montelupich (Filipowska) (nr 42). Trzy kamienice o numerach 4, 6 i 8 zlokalizowane są przy ul. Nowomiejskiej.

  Układ jedenastu kamienic stanowi przykład siedemnastowiecznej architektury mieszczańskiej, szczególnie wartościowy, ze względu na fakt, że północna pierzeja Rynku Starego Miasta uległa w najmniejszym stopniu zniszczeniom w II wojny światowej, a przede wszystkim w powstaniu warszawskim. Zachowały się tu piwnice oraz sienie budynków, większość fasad i niektóre wnętrza. Wszystkie wymienione wyżej kamienice zostały odbudowane po zniszczeniach wojennych w latach 1948-1954. Stanowią fragment rekonstrukcji całego zabytkowego zespołu miejskiego Starego Miasta, które zostało odbudowane w układzie przestrzennym z XVII–XVIII wieku, pod kierunkiem J. Zachwatowicza, P. Biegańskiego, M. Kuźmy i S. Żaryna. W 1980 cały zespół architektoniczny Starego Miasta został wpisany na listę Pomników Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

  W Muzeum będą gromadzone i wystawiane pamiątki historyczne, związane z dziejami Warszawy. Sale ekspozycyjne zostaną zorganizowane w sposób umożliwiający niezależne zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw czasowych. Poza wystawami będą tam również organizowane pokazy i warsztaty, konferencje, spotkania i imprezy kulturalne. Zaplanowano także bibliotekę, czytelnię, pracownie konserwatorskie oraz archiwum. W parterze nadal funkcjonować będzie kawiarnia, sklep z pamiątkami varsavianistycznymi i muzealne kino. W projekcie duży nacisk położono na kwestię dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa oraz na jego udostępnienie dla osób niepełnosprawnych. Zakres zaplanowanych robót budowlanych obejmuje: roboty rozbiórkowe i demontażowe, przebudowę i modernizację pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek działowych, nowego dźwigu osobowego, nowego szybu windowego, wykonanie pochylni i schodów o lekkiej konstrukcji, wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia, wykonanie schodów zewnętrznych, roboty wykończeniowe, wymianę stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, budowę zadaszeń dziedzińców, remont nawierzchni dziedzińców, wymianę świetlików dachowych, częściową wymianę konstrukcji dachów, remont pokrycia dachowego i ocieplenie poddaszy oraz roboty konstrukcyjne (przebicia i wzmocnienia). Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych obejmują: instalacja gniazd i oświetlenia, instalacja odbiorów technologicznych siły, instalacja zasilania urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, instalacja połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, instalacja ochrony przepięciowej, instalacja sygnalizacji pożaru, system oddymiania, dźwiękowy i optyczny system ostrzegawczy, instalacja telewizji dozorowej, instalacja sygnalizacji włamania, system kontroli dostępu, sieć telefoniczna i komputerowa oraz nagłośnienie sali kinowej. W zakresie instalacji sanitarnych prace dotyczyły będą instalacji wod-kan, ciepłej wody i wody do celów przeciwpożarowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego oraz instalacji wentylacji mechanicznej. Przewidziano również zainstalowanie systemu gaszenia pożaru gazem.

  Projekt przewiduje również szeroki zakres prac konserwatorskich. Dotyczy to przede wszystkim remontu i konserwacji elewacji, zabezpieczenia i konserwacji stropów polichromowanych w kamienicy przy Rynku Starego Miasta nr 34, zabezpieczenia i konserwacji malowideł ściennych. Remontowi i konserwacji zostaną również poddane architektoniczne, drewniane, stalowe i kamienne elementy wykończenia wewnętrznego, w tym stolarka drzwiowa i okienna, schody, balustrady, okładziny i posadzki.

  ***

  Luty 2017

  Sierpień 2016

  W kamienicach przy Rynku Starego Miasta, których elewacje odzyskały już dawny urok, kontynuowane są prace budowlane: szpachlowanie i tynkowanie pionów i bruzd oraz ścian i sufitów. W pomieszczeniach w których zakończono szpachlowanie wykonywane zostały prace malarskie. Trwa montaż ścianek działowych oraz prace wykończeniowe – układanie płytek gresowych – w pomieszczeniach technicznych.  Montowane są również parkiety i  podłogi z OSB. Na dziedzińcu kamienicy 28 i 30 wykonywano nową podbudowę i sufity podwieszane oraz montaż zadaszenia nad patio kamienicy 36 i na dziedzińcu kamienicy 32. W kamienicy 30 i 42 montowane są dźwigi osobowe.

  Marzec 2016

  W modernizowanych kamienicach Muzeum Warszawy trwają prace konserwatorskie wewnątrz budynków. Wykonywane są prace m.in. przy gzymsach i ościeżach drzwiowych, sztukateriach i sufitach, przy stropach drewnianych oraz wewnętrznych elementach z piaskowca. W ramach robót budowlanych wykonywane są m.in.: przemurowywania bruzd i pionów instalacyjnych, zamurowywania pionów instalacji wodnych; wzmacnianie bruzd wentylacyjnych, szpachlowanie sufitów oraz montaż świetlików. Kontynuowane są również roboty w zakresie instalacji.

  Wrzesień 2015

  Aktualnie na terenie inwestycji trwają roboty budowlane, w ramach których: kontynuowane są prace na dachach, przy nadbudówkach i kominach, wykonywane są prace tynkarskie na elewacjach oraz nadproża otworów drzwiowych, pod szafki hydrantowe i elektryczne,  wzmocniono konstrukcję więźb dachowych i obecnie docieplane są połacie dachowe. Rozpoczęto montaż obudów gk, trwa  bruzdowanie pod instalacje elektryczne, teletechniczne  i sanitarne, układane są przewody elektryczne, wykonano trasy i przebicia pod część WLZ – ów, trwa montaż instalacji SSWiN, DSO, Picollo, SSP oraz pętli p.poż., trwają prace montażowe pionów c.o., rozpoczęto montaż pionów c.t., kanalizacyjnych, hydrantowych oraz kanałów wentylacyjnych. Na ukończeniu są prace związane z odciążaniem stropów. W ramach prac konserwatorskich: trwają prace na elewacjach, dotyczące dekoracji sgraffito, detali architektonicznych, profili ciągnionych, metaloplastyki, kontynuowane są prace przy stropach drewnianych polichromowanych, sklepieniach krzyżowych, dekoracjach sztukatorskich,  posadzkach kamiennych oraz na klatkach schodowych. Zakończono demontaż parkietów, trwa demontaż ślepych podłóg, zakończono usuwanie starych powłok malarskich w pomieszczeniach i rozpoczęto wykonywanie tych prac na klatkach schodowych.

  Lipiec 2015

  Czerwiec 2015

  Od kwietnia do końca maja 2015 r. wykonano następujący zakres prac:

  • Ustawiono rusztowania wokół elewacji oraz na dachach obiektów.
  • Kontynuowano roboty rozbiórkowe i demontażowe.
  • Zabezpieczono istniejące elementy, które będą poddawane konserwacji (podłogi, stopnie schodów, ościeża i drzwi, okna).
  • Przystąpiono do badań konserwatorskich na elewacjach.
  • Rozpoczęto i zakończono część badań stratygraficznych wewnątrz oraz na elewacjach (elewacje, sklepienia i stropy).
  • Trwają roboty związane z odciążaniem i wzmacnianie stropów oraz wykonaniem nowych schodów.
  • Rozpoczęto i kontynuowane są roboty branżowe: elektryczne, sanitarne i teletechniczne (trasowanie, bruzdowanie).
  • Trwają prace konserwatorskie sufitów drewnianych niepolichormowanych.
  • Wykonywane są prace konserwatorskie elementów kamiennych na elewacjach.
  • Przystąpiono do prac konserwatorskich przy stropach drewnianych polichromowanych.

  Marzec 2015

  Na Rynku Starego Miasta ruszyły już prace w ramach inwestycji „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”.
  Na dzień 27 marca 2015 r. ogrodzono teren inwestycji, postawiono rusztowanie oraz wykonano:
  – część robót rozbiórkowych wewnątrz (w tym m.in.: część ścian działowych parkiety i podłogi w kamienicach nr 28 i 30, posadzki w kamienicy nr 30) oraz na zewnątrz budynku (elementy żelbetowe schodów zewnętrznych.
  – zabezpieczono zabytkowe, wewnętrzne elementy budynku oraz podłogi
  – zdemontowano część foteli w sali kinowej,
  – zabezpieczono podłogi,
  – wykonano mikropalowanie pod zadaszenie na dziedzińcu kamienicy nr 32

  Luty 2015
  Stan pomieszczeń Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta przed modernizacją.

  czytaj więcej

  Dziś została zawarta umowa z „APS 97 Bartosz Kozłowski” na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – do 14 maja 2015 r., natomiast nadzór autorski w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji – do 15 grudnia 2015 r.

  czytaj więcej

  Muzeum Warszawy

  W dniu 19 lutego 2015 r. w Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowlano-Konserwatorskiemu CASTELLUM Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu, które zgodnie z umową wykona roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy”. Ze względu na rozległy zakres prac, przekazanie terenu robót odbywać się będzie do 26 lutego br.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  11.12.2014 12.12 .2014

  Numer ogłoszenia: 257871 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

  Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych ujętych w protokóle konieczności nr 1/2014 z dnia 03.12.2014 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja bloku żywienia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
  Numer ogłoszenia: 257871 – 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  2014-11-20 2014-12-01 2014-12-01 rozstrzygnięty

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017

  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  29.10.2014 30.10.2014

  Numer ogłoszenia: 234605 – 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014

  Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 228095-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórke budynku stajni. 2. Zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku stajni. 3. Montaż schodów pożarowych na poddasze. 4. Wykonanie drewnianej belki na ścianie wewnętrznej parteru. 5. Wykonanie… Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego […]

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  20.10.2014 24.10.2014

  Numer ogłoszenia: 232119 – 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

  Warszawa: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Paludarium i Akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych: Nr 2 z dnia 25.09.2014 r.
  Numer ogłoszenia: 232119 – 2014; data zamieszczenia: 05.11.2014

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  10.10.2014 14.10.2014

  Numer ogłoszenia: 217427 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 w Warszawie, określonych w protokole konieczności na roboty dodatkowe Nr 3 z dnia 29.09.2014 r
  Numer ogłoszenia: 217427 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

  czytaj więcej

  "Budowa Szpitala Południowego"

  W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 11 października 2014 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Szpitala Południowego”. Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2014 r. o godz. 11.30.

  • Prezentacja Szpital Południowy : Pobierz
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer 2014/S 196-345766 „Budowa Szpitala Południowego” : Więcej informacji

  czytaj więcej

  Centrum CITES

  Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 9 października 2014 r. dokonała otwarcia nowowybudowanego Centrum CITES na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Obiekt zrealizował SZRM.

  Centrum CITES (nazwa pochodzi od skrótu angielskiego Konwencji  o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych) usytuowany jest w północnej części  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, tuż obok bramy wejściowej od strony ronda Starzyńskiego.

  W Centrum znajdą schronienie gady, płazy, ryby i bezkręgowce zagrożone wyginięciem.  Obecnie schronienie znalazły m. in. jaszczurki (warany i legwany) a także żółwie.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  15.09.2014 18.09.2014

  Numer ogłoszenia: 208237 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektu Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Marysieńka przy ul. Korkowej 170 na terenie dzielnicy Wawer
  Numer ogłoszenia: 208237 – 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

  czytaj więcej