poniedziałek, 24 wrzesień 2018

  SZRM – 16 czerwca 2017 r. dzień wolny od pracy

  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta dzień 16 czerwca 2017 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota).

   

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A

  W ramach modernizacji budynku Bursy planowana jest przebudowa układu funkcjonalnego polegająca na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Celem modernizacji budynku Bursy jest jego funkcjonalne oddzielenie od Zespołu Szkół im. M. Konarskiego.

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”

  Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  • 05 maja 2017 r. SZRM podpisał umowę z Konsorcjum firm: WIMAKS Spółka z. o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz, na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-38227-2017-z-dnia-2017-03-07-r/
  • 23 marca 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. Wpłynęły 4 oferty.
  • 07 marca 2017 r. SZRM ogłosił przetarg na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.
  • 20 października 2016 r. została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXXVI/887/2016, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2045, do realizacji przez SZRM.

  III. Zakres prac budowlanych

  • Przebudowa układu funkcjonalnego budynku, której efektem będzie podniesienie standardu zamieszkania poprzez zwiększenie liczby węzłów sanitarnych, docelowy układ: jedna łazienka na dwa pokoje;
  • Budowa nowego węzła gastronomicznego (kuchnia + jadalnia) – wraz z wyposażeniem;
  • Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez montaż windy, która obsługiwała będzie wszystkie kondygnacje;
  • Dostosowanie budynku do wymagań p.poż. (m.in. wydzielenie stref pożarowych, dróg ewakuacyjnych, w tym również poszerzenie wyjść ewakuacyjnych, zastosowanie systemów przeciwpożarowych);
  • Termomodernizacje budynku (w tym m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana stolarki okiennej);
  • Wykonanie nowych warstw posadzkowych na kondygnacjach użytkowych;
  • Wykonanie izolacji przeciwwodnych piwnic i ścian fundamentowych;
  • Odgrzybienie i osuszenie budynku;
  • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, nawiewno – wywiewnej dla całego budynku, instalacji solarnej;
  • Demontaż oraz wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, co, gazowej, elektrycznej oraz instalacji teletechnicznych;
  • Rewaloryzacje dziedzińca oraz terenu wokół budynku.

  IV. Trochę historii

  Budynek Bursy składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach i z różnych materiałów. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku – pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, pierwotnie jako parterowy łącznik. W trakcie Powstania Warszawskiego budynki zostały zniszczone, ocalały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy w zimie 1948/49 został wybudowany czwarty budynek łączący dwa budynki z lat 30-tych, a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Obiekt wpisany jest do Gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy.

   

  czytaj więcej

  Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 – podpisanie umowy

  Dnia 26 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z konsorcjum firm: MS BUILDING Sp. z o.o., Sp. k. – Lider konsorcjum oraz Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „ELKO” S.C. Tadeusz Siekierski,  Michał Siekierski – Członek konsorcjum  na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”. Szczegóły: http://szrm.pl/wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-na-potrzeby-zespolu-szkol-specjalnych-nr-102/ Zakończenie prac zostało zaplanowane na 30 czerwca 2018 r.

  Zespół Szkół Specjalnych jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 179, Gimnazjum Specjalne nr 107, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 8 oraz ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. ZSS nr 102 obecnie mieści się przy ul. Przedwiośnie 1.

  W ramach projektu planowana jest adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Halnej celem stworzenia właściwych warunków lokalowych na potrzeby edukacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Do istniejącego budynku dobudowany będzie 2 kondygnacyjny budynek z salami przedmiotowymi, magazynami, szatnią i świetlicą. Zaprojektowano rampy i pochylnie umożliwiające wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz bezkolizyjny podjazd. Inwestycja pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Budynek pełnił będzie funkcję szkoły specjalnej o wysokim standardzie. Powstaną pracownie rozwijające zainteresowania plastyczne dzieci oraz sala gimnastyczna do terapii i zajęć z integracji sensorycznej. Na terenie zewnętrznym powstanie boisko sportowe i plac zabaw. W budynku przewiduje się pobyt 45 uczniów i 45 osób dorosłych – opiekunów.

  WIZUALIZACJA

  Ponadto Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizuje prace modernizacyjno-budowlane w innych placówkach. Obecnie dobiega końca remont elewacji budynku ZSS nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49, w lutym zaczęto roboty budowlane w ZSS nr 97 dla dzieci autystycznych przy ul. Tarchomińskiej 4, a w marcu w ZSS nr 99 przy ul. Różanej.

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 ul. Tarchomińska 4 – szczegóły

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 ul. Różana 22/24 – szczegóły

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 ul. Czarnieckiego 49 – szczegóły

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 102 ul. Halna 32 szczegóły

   

   

  czytaj więcej

  SZRM – 2 maja 2017 r. dzień wolny od pracy

  Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za pracę w dniu 22 kwietnia 2017 r. (sobota).

   

  czytaj więcej

  Ekspozycja dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładka dla zwiedzających-podpisanie umowy

  logo

  Projekt pn.: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

   

  W dniu 7 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

  Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie uczestniczy w programie „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W północnej części Warszawskiego Ogrodu  Zoologicznego powstanie nowe miejsce ekspozycji żółwia błotnego w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku. Żółw ten jest jedynym gatunkiem występującym naturalnie w Polsce, chronionym i silnie zagrożonym. Został on wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN jako gatunek bardzo wysokiego ryzyka, zagrożony jest wyginięciem. Jego liczebność na Mazowszu szacowana jest zaledwie na 100 sztuk. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych podejmie wysiłki w celu odbudowy populacji tych gadów na Mazowszu.

  Jednym z elementów nowoczesnego programu reintrodukcji żółwi będzie tworzenie warunków sprzyjających wzrostowi populacji i wsparciu rozmnażania żółwi. Niezbędne jest więc wybudowanie imitującego warunki naturalne wybiegu ze zbiornikiem – oczkiem wodnym o powierzchni 80m² z filtracją i zamkniętym obiegiem wody. Dno zbiornika o budowie tarasowej umożliwi ustawienie koszy z roślinnością. Na brzegach zostaną zaś utworzone specjalne płycizny, gdzie gady będą mogły wygrzewać się na słońcu w ciepłej wodzie.

  Zapewnienie warunków pozwalających na obserwowanie życia żółwi to ważny element edukacyjny projektu. Bliska obserwacja zwierząt możliwa będzie dzięki wybudowanemu pomostowi widokowemu. Teren całej ekspozycji o powierzchni około 240 m² zostanie ogrodzony i dostępny dla osób niepełnosprawnych.

  czytaj więcej

  Zaprojektowanie i budowa ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających – Wybrany Wykonawca

  logo

  Projekt pn.: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

   

  W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

  czytaj więcej

  ,,Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym SZRM podpisał umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” z firmą „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. 

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

  czytaj więcej

  „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – podpisanie umowy

  Dnia 31 marca 2017 r. w siedzibie SZRM podpisano umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” z Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy.
  Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta od wielu miesięcy prowadzi prace modernizacyjne na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego. Realizacja zadania inwestycyjnego przebiega etapowo i obejmuje m.in. modernizację Alei Głównej, budowę dodatkowego wejścia do ogrodu, budowę wybiegu dla panter śnieżnych oraz miejsca ekspozycji dla żółwia błotnego.

  Licząca aż kilometr Aleja Główna warszawskiego ZOO to miejsce odwiedzane przez wiele pokoleń warszawiaków i tysiące turystów. W połowie 2018 roku zobaczymy jej nowe oblicze. Wyrównana nawierzchnia, wygodne ławki, więcej drzew oraz eleganckie zielone rabaty z kolorowymi hortensjami powinny spodobać się odwiedzającym.

  Już w 2017 roku zazieleni się nie tylko centralna oś ogrodu, ale także przyległe alejki. Łącznie zaplanowano posadzenie około 400 nowych drzew, przeszło 17 tyś. krzewów oraz utworzenie rabat o łącznej powierzchni blisko 3800 m². Warto pamiętać, że już w końcu 2016 roku  posadzono 200 roślin. Świerki serbskie, kasztanowce czerwone, buki, przepięknie przebarwiające się jesienią klony i graby oraz wiecznie zielone daglezje będą zdobić ogród w różnych porach roku. Aby podkreślić reprezentacyjny charakter alei wzdłuż chodnika przewidziano formowany niewysoki żywopłot z irgi błyszczącej. Tereny zieleni pomiędzy chodnikiem a wybiegami dla zwierząt zostaną uzupełnione roślinami okrywowymi i kwitnącymi przez całe lato hortensjami.

  Aleja Główna będzie także bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych. W miejsce zniszczonego przez korzenie i popękanego asfaltu oraz nierówności i krawężników pojawi się gładka nawierzchnia pozwalająca na swobodne i bezpieczne poruszanie się dzieci, osób starszych i korzystających z wózków inwalidzkich. Zgodnie z wymogami miejskiej polityki dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych dostosowane będą także wszystkie umieszczone tam ławki.

  Przedmiotem podpisanej umowy w dniu dzisiejszym jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Zakres robót do wykonania:

  1. Roboty rozbiórkowe na całej długości alei około 1000 m:

  • rozbiórka jezdni i chodników,
  • wyburzenie drewnianego przystanku kolejki,
  • demontaż wszystkich ogrodzeń wygradzających pas zieleni,
  • demontaże związane z przebudową sieci elektroenergetycznej i urządzeń elektrycznych,
  • demontaż sieci wod-kan.;

  2. Budowa jezdni i chodnika;
  3. Usunięcie karp i krzewów, przesadzenie drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów oraz założenie trawników;
  4. Wymiana wszystkich elementów małej architektury wzdłuż Alei Głównej:

  • ławek parkowych,
  • śmietników,
  • ogrodzeń,
  • tablic informacyjnych,
  • wykonanie oświetlenia lampami dekoracyjnymi;

  5. Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy;
  6. Wykonanie sieci kanalizacji: deszczowej, ogólnospławnej i sanitarnej;
  7. Budowa instalacji elektroenergetycznych, w tym usunięcie kolizji;
  8. Budowa instalacji teletechnicznych.

  czytaj więcej

  „Budowa Pomnika Witolda Pileckiego” – dostawa płyt granitowych

  Dnia 30 marca br. rozpoczęto dostawę płyt granitowych, które zostaną ułożone na placu wokół pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.

  czytaj więcej

  „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” – otwarcie ofert

  Dnia 27 marca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Wpłynęło 9 ofert:

  1. ROSA-BUD S.A.
  ul. Gazowa 5/7
  26-600 Radom                                  7 489 813,48 zł brutto

  2. REMEX Sp. z o.o. Sp. k.
  ul. Juliana Grobelnego 2
  05-300 Mińsk Mazowiecki              7 784 208,90 zł brutto

  3. Konsorcjum Firm:
  WIMAKS Sp. z o.o. Sp. k. – Lider konsorcjum
  ul. Narcyzowa 20A
  04-930 Warszawa
  WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  ul. Sadowa 47
  05-410 Józefów                               8 400 273,09 zł brutto

  4. EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skraja Nr 4
  25-650 Kielce                                  7 692 124,47 zł brutto

  5. Budimpol Sp. z o.o.
  ul. Mroźna 13A
  03-654 Warszawa                           7 718 849,47 zł brutto

  6. DORBUD S.A.
  ul. Zagnańska 153
  25-563 Kielce                                   9 170 143,86 zł brutto

  7. Konsorcjum Firm:
  MS BUILDING Sp. z o.o.-Sp. k. – Lider konsorcjum
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa
  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ELKO” S.C.
  Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski – Członek konsorcjum
  ul. J. Kochanowskiego 60
  96-500 Sochaczew                           7 250 000,00 zł brutto

  8. A-PROJEKT Sp. z o.o.
  ul. Sarmacka 5G
  02-972 Warszawa                            10 255 812,49 zł brutto

  9. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  ul. Nowosielecka 14a lok. 3
  00-466 Warszawa                             5 938 434,53 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-na-potrzeby-zespolu-szkol-specjalnych-nr-102/

  czytaj więcej

  „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – WYBRANY WYKONAWCA

  W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i  ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z Warszawy.

  Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

  czytaj więcej

  „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – WYBRANY WYKONAWCA

  Dnia 22 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

  czytaj więcej

  „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A” – otwarcie ofert

  Dnia 23 marca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”.

  Wpłynęły 4 oferty:
  1. Konsorcjum firm:
  WIMAKS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K (Lider Konsorcjum)
  ul. Narcyzowa 20 A
  04-930 Warszawa
  i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  ul. Sadowa 47
  05-410 Józefów                                             6 700 000,00 zł brutto

  2. Budimpol Sp. z o.o.
  ul. Mroźna 13A
  03-654 Warszawa                                         6 789 998,16 zł brutto 

  3. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
  ul. Nowosielecka 14 a lok. 3
  00-466 Warszawa                                         7 188 353,23 zł brutto

  4. Konsorcjum firm:
  Erekta Budownictwo Specjalistyczne Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
  ul. Kostki Potockiego 2B lok. 39
  02-958 Warszawa
  i Erekta Budownictwo Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)
  ul. Kostki Potockiego 2B/39
  02-958 Warszawa                                         6 998 850,00 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-38227-2017-z-dnia-2017-03-07-r/

  czytaj więcej

  „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A” – ogłoszenie przetargu

  W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55A”. 

  Termin składania ofert: 23.03.2017 r. do godz. 11.30.
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-38227-2017-z-dnia-2017-03-07-r/

  czytaj więcej

  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – otwarcie ofert

  Dnia 07 marca 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Wpłynęło 5 ofert:

  1. Konsorcjum firm:
   TOMBRUK Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
   ul. Grodzieńska 20 m 12
   03-750 Warszawa
   i
   ROKOM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
   ul. Myśliborska 53
   03-142 Warszawa                                      7.001.905,95 zł brutto
  2. Zakład Usług Brukarskich „ADROG” Sp.j.
   Adam Dybcio, Eugenia Dybcio
   ul. Dobra 6 m 14
   00-388 Warszawa                                      8.546.103,64 zł brutto
  3. PLANETA Sp. z o.o.
   ul. Zdziarska 21
   03-289 Warszawa                                      8.888.888,88 zł brutto
  4. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
   ul. Nowosielecka 14a lok. 3
   00-466 Warszawa                                      8.309.303,34 zł brutto 
  5. DELTA Spółka Akcyjna
   ul. Dzielna 21 m 47
   01-029 Warszawa                                      8.127.187,51 zł brutto

   

  Szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

  czytaj więcej

  „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102” – ogłoszenie przetargu

  W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”.

  Termin składania ofert: 27.03.2017 r. do godz. 11.30.
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  Szczegóły: http://szrm.pl/wykonanie-robot-budowlanych-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-na-potrzeby-zespolu-szkol-specjalnych-nr-102/

  czytaj więcej

  Ekspozycja dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładka dla zwiedzających – otwarcie ofert

  Projekt pn. „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.4 Ochrona bioróżnorodności

   

  Dnia 24 lutego 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego
  z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Wpłynęły 4 oferty:
  1.  Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
  ul. Marywilska 38/40
  03-228 Warszawa                     392.363,91 zł brutto

  2. UNIVERSAL GROUP Sp. z o.o.
  ul. Wilanowska 37
  05-510 Konstancin-Jeziorna    184.500,00 zł brutto

  3. SuperBuild Sp. z o.o.
  ul. Cyklamenów 14
  04-798 Warszawa                     241.695,00 zł brutto

  4. Przedsiębiorstwo Innowacyjne
  ERGO Gardziej Ryszard
  ul. Mickiewicza 63
  01-625 Warszawa                     362.850,00 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/

  czytaj więcej

  Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – podpisanie umowy

  W dniu 24 lutego br. w SZRM w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ. Wzniesiony w latach 1911-1914 budynek dawnego Zakładu Wychowawczego Warszawskiej Gminy Starozakonnych im. Michała Bergsona
  przy ul. Jagiellońskiej 28 zostanie wyremontowany zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora zabytków
  i dostosowany do potrzeb jego użytkowników Teatru Baj i Przedszkola nr 183.

  Umowę ze strony występującego w charakterze inwestora zastępczego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisał Dyrektor Paweł Barański, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu T4B Budownictwo Sp.z o.o. Marcin Szczepaniak. Wartość podpisanej umowy 25.089.750,00 zł brutto. Prace projektowe i budowlane na terenie obiektu potrwają 2 lata, ich zakończenie przewidziano wiosną 2019 roku. U podstaw podjętej przez Radę Warszawy decyzji o rewitalizacji i modernizacji leży wynikający z ekspertyz zły stan techniczny budynku oraz zamiar stworzenia komfortowych warunków dla najmłodszych – gości teatru i przedszkolaków.

  Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183.
  Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne
  dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone
  dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

  W budynku mieścić się będzie na parterze sala teatralna z widownią dla 180 osób oraz dwie mniejsze sale kameralne przeznaczone dla grup 25-osobowych, zlokalizowane odpowiednio na 1. i 3. piętrze. Odnowione zostanie wejście do teatru przez schody pod arkadowym murem od strony dziedzińca. Przestronny hall wewnątrz pomieści kasę, szatnię, portiernię i sklepik. Na drugim piętrze teatru utworzona zostanie otwarta przestrzeń wystawiennicza i sala edukacyjna Muzeum Lalek. Zaplecze techniczne oraz garderoby ulokowane zostaną
  w przyziemiu, a powierzchnie magazynowe w podziemiu. Część administracyjno-biurowa zajmować będzie 4. piętro budynku. Na poddaszu zaś przewidziano część techniczną i plastyczną pracownię tworzenia dekoracji teatralnych. Przeznaczona do zagospodarowania powierzchnia użytkowa teatru to 8071,65 m².

  Przedszkole nr 183 zajmie część budynku z wejściem od strony dziedzińca. Zostało ono zaprojektowane w formie powtarzalnych kondygnacji, zajmujących od 1. do 3. piętra głównego korpusu obiektu. W przyziemiu znajdzie się strefa wejściowa wraz z szatniami dla dzieci oraz zaplecze kuchenne. Przeznaczona do zagospodarowania powierzchnia użytkowa przedszkola to 5367,95 m².

  Ważnym elementem realizowanej inwestycji jest zapewnienie funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania terenu wokół budynku. Przewidziane jest m.in. posadzenie 14 drzew, 14 krzewów oraz utworzenie trawników. Chodniki i przejazdy zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczny i czytelny układ komunikacyjnych dla wszystkich użytkowników. Przewiduje się wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych, z uwzględnieniem potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Utworzone będzie także bezpieczne połączenie pomiędzy przedszkolem, a istniejącym placem zabaw. Wjazd od strony dziedzińca dostępny będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia i straży pożarnej. W obrębie działki przewidziano także wprowadzenie elementów małej architektury.

  Obiekt w wyniku modernizacji zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na terenie wokół budynku zniwelowane zostaną dotychczasowe utrudnienia. Dostęp do części przedszkolnej od strony ogrodu zapewniony zostanie dzięki budowie odpowiednich pochylni. Do części teatru osoby poruszające się na wózkach dotrą windą od strony podwórka. Odpowiednie windy zagwarantują dostępność przestrzeni teatru i przedszkola na każdym piętrze. W części ogólnodostępnej dla widzów, zwiedzających i dzieci na każdym poziomie zaplanowano także budowę sanitariatów dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych.

  W ramach realizacji przez SZRM zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja i modernizacja budynku
  przy ul. Jagiellońskiej 28” przeprowadzony zostanie generalny remont budynku. Zaplanowano uzupełnienie
  i renowację dachu, elewacji budynku, w tym tynków, stolarki drzwiowej i okiennej oraz elementów dekoracyjnych. Modernizacja wnętrz budynku obejmie ściany, stropy, wszystkie pomieszczenia oraz ciągi komunikacyjne. Planowana jest także przebudowa lub wymiana instalacji elektrycznych, teletechnicznych, grzewczych, wentylacji
  i klimatyzacji, wodno-kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, na terenie budynku zamontowany zostanie monitoring.
  SZRM w ramach zadania zapewni zagospodarowanie terenu, a także elementy wyposażenia Teatru Baj
  i Przedszkola nr 183.

  „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – pobierz

   

   

  czytaj więcej

  „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – otwarcie ofert

  Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

  Wpłynęło 11 ofert:
  1. 
  MIRMEX
  Mirosław Klimkowski
  ul. Małachowskiego 4/25
  05-270 Marki                         3.833.121,42 zł brutto

  2. EKO-INVEST Sp. z o.o.
  ul. Skrajna Nr 4
  25-650 Kielce                         3.221.717,95 zł brutto

  3. „ZAB-BUD”
  Andrzej Zaboklicki
  ul. Nowosielecka 14a lok.3
  00-466 Warszawa                  3.110.102,92 zł brutto

  4. Konsorcjum firm:
  WIMAKS Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Narcyzowa 20 A
  04-930 Warszawa
  Lider Konsorcjum
  WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  ul. Sadowa 47
  05-410 Józefów                      3.300.816,05 zł brutto

  5. Konsorcjum firm:
  MS-BUILDING
  Sp. z o.o. – Sp. K.
  ul. Marszałkowska 111
  00-102 Warszawa
  Lider Konsorcjum
  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
  „ELKO” s.c.
  Tadeusz Siekierski, Michał Siekierski
  ul. J. Kochanowskiego 60
  96-500 Sochaczew
  Członek Konsorcjum             3.799.999,42 zł brutto

  6. Zakład Remontowo-Budowlany
  „JANSAN” Jerzy Janusz
  ul. Korotyńskiego 48/99
  02-123 Warszawa                 3.699.571,20 zł brutto

  7.  E.W. Rental Sp. z o.o.
  ul. Bysławska 82/304
  04-993 Warszawa                 3.393.448,30 zł brutto

  8. A-Projekt Sp. z o.o.
  ul. Sarmacka 5G
  02-972 Warszawa                 4.258.863,72 zł brutto

  9. MPROJEKT POLSKA Sp. z o.o.
  ul. Przewodowa 29
  04-874 Warszawa                 4.654.859,97 zł brutto

  10. PAMAR Sp. z o.o.
  ul. Rozalińska 15
  01-475 Warszawa                 3.469.294,90 zł brutto

  11. Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
  IZOLBUD Sp. z o.o.
  ul. Dominikańska 9
  02-738 Warszawa                  4.130.380,17 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

  czytaj więcej

  Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej

  Na warszawskiej Pradze Północ powstanie nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz punkt pomocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W starym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych zostanie przeprowadzony generalny remont, a oba obiekty zostaną przebudowane i połączone łącznikiem. Dzięki planowanej modernizacji na działce przy ul. 11 Listopada powstanie około 900 m² nowoczesnej powierzchni dedykowanej usługom pomocy społecznej.

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

  Adres Inwestycji: ul. 11 Listopada 13/15, dz. ew. nr 20 z obrębu 4-12-02, Warszawa – Praga Północ

  Inwestor:   Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: Marcin Jeziorski Architekt

  Wykonawca robót budowlanych: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  Czerwiec 2018

  Luty 2018

   

  Grudzień 2017

  Listopad 2017

  Październik 2017

  Lipiec 2017

  Czerwiec 2017

  • 04 kwietnia 2017 roku SZRM dokonał wprowadzenia wykonawcy robót na teren budowy.
  • 31 marca 2017 roku SZRM podpisał umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” z firmą „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
  • 22 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
  • 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
   Wpłynęło 11 ofert. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

  Luty 2017

  • 2 lutego 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
   pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/
  • 7 listopada 2016 roku została wydana Decyzja Nr 169/2016 Prezydenta m.st. Warszawy, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę.
  • 10 maja SZRM 2016 roku podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowo przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. Wykonawcą dokumentacji jest firma Marcin Jeziorski Architekt z Warszawy.
  • 14 kwietnia 2016 roku SZRM zaprosił do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo przetargowej dla ww. zadania inwestycyjnego.
  • 2 stycznia 2015 roku Prezydent m.st. Warszawy wydała Zarządzenie nr 4/2015 o przekazaniu działki SZRM celem realizacji inwestycji.
  • 25 września 2014 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XCI/2320/2012 wprowadzająca zadanie inwestycyjne do WPF m.st. Warszawy na lata 2014-2042 do realizacji przez SZRM.

  III. Opis projektu

  Realizacja przez SZRM zadania inwestycyjnego przy ul. 11 Listopada 13/15 obejmuje przygotowanie koncepcji, opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych oraz rozbudowę budynków (administracyjnego o kubaturze 2.970 m3 i gospodarczego o kubaturze 565 m3) wraz z utworzeniem łącznika, a także zagospodarowanie terenu całej działki. Modernizacja zostanie przeprowadzona w związku ze zmianą sposobu użytkowania i nowym przeznaczeniem obiektu na cele placówki opiekuńczo-wychowawczej i Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

  Prace remontowe i adaptacyjne będą obejmowały m.in.:
  – wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych;
  – budowę nowych klatek schodowych (budynek administracyjny);
  – rozbiórkę starego i budowę nowego węzła cieplnego;
  – roboty tynkarskie, malarskie, okładzinowe;
  – wymianę wszystkich obróbek blacharskich;
  – roboty remontowe elewacji;
  – wymianę stolarki drzwiowej i okiennej;
  – wymianę nawierzchni dojazdu;
  – wymianę uszkodzonych fragmentów ogrodzenia, remont ogrodzenia.

   

  czytaj więcej

  WPROWADZENIE NA BUDOWĘ WYKONAWCY – ZSS Nr 97

  15 lutego br. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy – Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „IZOLBUD” Sp. z o.o., które zgodnie z umową wykona roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  Zgodnie ze zgłoszeniem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego prace rozpoczną się od 20 lutego 2017 roku i będą trwały do maja 2018 roku. Do tej pory w skład ZSS nr 97 wchodziły: Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 68 oraz punkt konsultacyjny. Teraz placówka powiększy się również o publiczne przedszkole całkowicie przeznaczone dla dzieci autystycznych. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona a w jej miejsce powstanie nowa sala z zapleczem. Prace remontowe zakładają też ocieplenie budynku ZSS, dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych, wymianę instalacji wewnętrznych oraz nowe zagospodarowanie terenu obejmujące m.in.: utwardzenia terenu, stworzenie miejsc postojowych i terenów zielonych oraz ogrodzenie. 

  czytaj więcej

  „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – ogłoszenie przetargu

  W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Termin składania ofert: 07.03.2017 r. do godz. 11.30.
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/aleja-glowna/

  czytaj więcej

  „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”- WYBRANY WYKONAWCA

  Dnia 13 lutego 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku
  przy ul. Jagiellońskiej 28”. 
  Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm:
  T4B Budownictwo Sp. z o.o.; T4B Sp. z o.o. z Warszawy.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/

  czytaj więcej

  „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” – podpisanie umowy

  3 lutego 2017 roku SZRM podpisał umowę z firmą SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo z Warszawy na wykonanie analizy możliwości zadania inwestycyjnego pn.:  „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

  więcej informacji: http://szrm.pl/21554-2/

   

   

  czytaj więcej

  „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – ogłoszenie przetargu

  W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”.

  Termin składania ofert: 21.02.2017 r. do godz. 11.30.
  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-18578-2017-z-dnia-2017-02-02-r/

  czytaj więcej

  Ekspozycja dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładka dla zwiedzających – otwarcie ofert

   

  logo

  Dnia 24 stycznia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego
  z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny
  i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Wpłynęły 4 oferty:

  1. Estadem Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
   ul. Tuwima 20/9
   90-002 Łódź                 896 055,00 zł brutto
  2. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa
   ul. Marywilska 38/40
   03-228 Warszawa        461 024,74 zł brutto
  3. Pro-form Daniel Flisek
   Gończyce 103A
   08-460 Sobolew           418 200,00 zł brutto
  4. SuperBuild Sp. z o.o.
   ul. Cyklamenów 14
   04-798 Warszawa         415 371,00 zł brutto
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/

  czytaj więcej

  Budynek Instytutu Głuchoniemych

  19 stycznia br. Pracownia Architektoniczna GPVT przekazała SZRM Koncepcję architektoniczną zmian w budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z Koncepcją ochrony przeciwpożarowej oraz propozycją etapowania robót budowlanych. Przekazano również zaktualizowaną Ekspertyzę konstrukcyjną. Dokumenty te w chwili obecnej poddawane są weryfikacji i analizie przez pracowników SZRM.

  Instytut Głuchoniemych jest najstarszą w Polsce placówką szkolno-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Budynek Instytutu powstał na początku XIX w. W czasie II Wojny Światowej został całkowicie zniszczony i po 1945 r. odbudowany. Obiekt Instytutu jest zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków m.st. Warszawy pod numerem A- 587/1, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1965 r. Ponadto obiekt znajduje się w obrębie układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży wpisanego do rejestru zabytków.

   

  czytaj więcej

  „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”- podpisanie umowy

  20 stycznia 2017 roku SZRM podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym „IZOLBUD” na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/

  Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 to placówka dla dzieci autystycznych. W ramach niniejszej inwestycji zostanie ona rozbudowana o pawilon przedszkolny również przeznaczony dla dzieci z autyzmem. Istniejąca część sali gimnastycznej wraz z zapleczem zostanie wyburzona a w jej miejsce powstanie nowa sala z zapleczem. Budynek zostanie poddany gruntownemu remontowi w skład którego będzie wchodziła : termomodernizacja (wymiana okien ,węzła cieplnego i instalacji c.o, ocieplenie ścian i stropodachu, ocieplenie ścian fundamentowych), wymiana drzwi wewnętrznych, przebudowa niektórych pomieszczeń, wymiana wszystkich wewnętrznych instalacji, malowanie pomieszczeń.

  czytaj więcej

  „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” – otwarcie ofert

  19 stycznia 2017 r. o godz. 11.00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

  Wpłynęły 2 oferty:

  1. SAWA-TECH
  Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.
  ul. Mesyńska 20
  02-761 Warszawa                                              72.570,00 zł brutto

  2. 4M ARCHITEKCI
  Magdalena Kużela
  ul. Krucza 2
  05-840 Brwinów                                                 91.020,00 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/21554-2/

  czytaj więcej

  KOMUNIKAT dotyczący budowy Szpitala Południowego

  Szpital Południowy będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce i poprawi jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla mieszkańców m.in. Ursynowa i Wilanowa. Budowa szpitala wiąże się z czasową zmianą organizacji ruchu, w tym sposobu dojazdu do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

  Z myślą o pacjentach IHiT, wykonawca robót budowlanych wytyczył tymczasowy chodnik pozwalający
  na bezpieczne dojście do ulicy Pileckiego. Na miejscu rozwieszono tablice informujące o czasowej zmianie organizacji ruchu.
  Po zakończeniu prac związanych z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonania kondygnacji podziemnych budynku szpitala, chodnik zostanie odtworzony. Według harmonogramu udostępnienie dotychczasowego przejścia nastąpi w czerwcu 2017 roku.

  Zapewnienie nieprzerwanego dostępu do drogi publicznej jest elementem porozumienia zawartego między
  m.st. Warszawa a Instytutem Hematologii i Transfuzjologii oraz Centrum Onkologii.

  Tymczasowa zmiana organizacji pieszej do przystanków autobusowych przy ul. Pileckiegopobierz
  Tymczasowa zmiana organizacji pieszej do Instytutu Hematologii i Transfuzjologiipobierz

   

  czytaj więcej

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – podpisanie umowy

  logo

  16 stycznia 2017 roku SZRM podpisał umowę z firmą SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie
  i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/

   

  czytaj więcej

  „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – otwarcie ofert

  Dnia 12 stycznia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  Wpłynęło 5 ofert:

  1. Mostostal Warszawa S.A.
   ul. Konstruktorska 12 A
   02-673 Warszawa                                25.690.800,27 zł brutto
  2.  MIRMEX
   Mirosław Klimkowski
   ul. Małachowskiego 4/25
   05-270 Marki                                        19.044.900,00 zł brutto
  3.  Konsorcjum firm:
   T4B Budownictwo Sp. z o.o.
   al. Stanów Zjednoczonych 32/U15
   04-036 Warszawa – Lider
   T4B Sp. z o.o.
   al. Stanów Zjednoczonych 32/U15
   04-036 Warszawa – Partner                25.089.750,00 zł brutto
  4. WARBUD S.A.
   ul. Domaniewska 32
   02-672 Warszawa                                 44.094.300,00 zł brutto
  5.  Konsorcjum firm:
    Erekta Budownictwo Specjalistyczne
    Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)
   ul. Kostki Potockiego 2B/39
   02-958 Warszawa
    Erekta Budownictwo Sp. z o.o.
   (Członek Konsorcjum)
   ul. Kostki Potockiego 2B/39
   02-958 Warszawa                                26.730.003,00 zł brutto

   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/

   

   

  czytaj więcej

  „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” – Zaproszenie do złożenia oferty

  SZRM zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

  Szczegóły: http://szrm.pl/21554-2/

  czytaj więcej

  Ekspozycja dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładka dla zwiedzających – ogłoszenie przetargu

  logo

  Dnia 9 stycznia br., SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Termin składania ofert: do dnia 24.01.2017 r. do godz. 11:30

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/

   

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego – wybrany wykonawca

  Dnia 9 stycznia 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych
  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97
  przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
  Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o. z Warszawy.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/

  czytaj więcej

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – wybrany wykonawca

  logo

  W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.  Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy.

   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/

  czytaj więcej

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych przy ul. Jagiellońskiej 28 – zmiana terminu składania ofert

  Na prośbę wykonawców, termin składania ofert do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28″ został przesunięty do dnia 12 stycznia 2017 r.

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/

  czytaj więcej

  WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

  Życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2017 roku !
  Naszym partnerom i współpracownikom dziękujemy za trud i zaangażowanie w realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie Państwu wiele satysfakcji w życiu zawodowym i radości wśród najbliższych. Wesołych Świąt i spełnienia marzeń w 2017 !

   

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą „GPVT” PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer na opracowanie dokumentacji projektowej
  i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych Części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-339816-2016-z-dnia-2016-11-09-r/

  czytaj więcej

  NOWY OBIEKT SPORTOWY W WAWRZE

  W dzielnicy Wawer przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym powstał nowoczesny obiekt sportowy. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z poliuretanu, przeznczone m.in. do siatkówki i koszykówki oraz dwie bieżnie z mączki ceglanej zostały wybudowane przy ul. Patriotów 90. Na zagospodarowanym terenie znajduje się także siłownia plenerowa, stoły tenisowe, kącik grillowy oraz ścieżka zdrowia. Obszar został ogrodzony i oświetlony, a w wybranych miejscach pojawiły się nasadzenia z drzew iglastych i liściastych. Obiekt stwarza szanse młodym ludziom na rozwój i codzienne treningi, a dzięki przewidzianej na 129 osób trybunie sprzyja organizacji dzielnicowych i miejskich zawodów sportowych.

  Zadanie inwestycyjne „Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów” zostało zakończone w grudniu br. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zlecił i odebrał projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz uzyskał pozwolenie na budowę w roku ubiegłym,
  a w 2016 roku ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Spółka ,,Panorama Obiekty Sportowe” wykonała prace zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji.

  czytaj więcej

  Modernizacja Alei Głównej w ZOO – jest decyzja udzielająca pozwolenie na budowę

  Dnia 15 grudnia 2016 roku została wydana Decyzja Nr 189/2016 zatwierdzająca projekt budowlany
  pt.: „Przebudowa Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym wraz z przebudową i rozbudową instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” i udzielająca pozwolenia na budowę.

   

  czytaj więcej

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 – ogłoszenie przetargu

  Dnia 15 grudnia br., SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Efektem robót budowlanych będzie przystosowanie budynku do potrzeb Teatru Baj i Przedszkola nr 183.

  Termin składania ofert: 5 stycznia 2017 rok, do godz. 11.30.

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  szczegóły:http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/

  czytaj więcej

  ul. Jagiellońska 28

  Budynek przy ul. Jagiellońskiej 28 łączyć będzie funkcje kultury oraz oświaty: Teatru BAJ i Przedszkola nr 183. 
  Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji obiektu wydzielone zostaną odrębne strefy dostępne dla użytkowników. W części teatru znajdą się otwarte dla gości sale teatralne, pomieszczenia przeznaczone
  dla Muzeum Lalek oraz zaplecze techniczne i biurowo-administracyjne.

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, dz. nr 29 w obrębie 41503, 03-719 Warszawa – Praga-Północ.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca programu Funkcjonalno – Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o. – Lider;
  T4B Sp. z o.o. – Partner

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  • 24 lutego 2017 r. w SZRM w obecności Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej rewitalizacji i modernizacji Teatru BAJ. Umowę ze strony występującego
   w charakterze inwestora zastępczego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisał Dyrektor Paweł Barański, a ze strony wykonawcy Prezes Zarządu T4B Budownictwo Sp. z o.o. Marcin Szczepaniak. Wartość podpisanej umowy 25.089.750,00 złotych brutto.
   Więcej: http://szrm.pl/rewitalizacja-i-modernizacja-budynku-przy-ul-jagiellonskiej-28-podpisanie-umowy/
  • 13 lutego 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: T4B Budownictwo Sp. z o.o.;
   T4B Sp. z o.o. z Warszawy.
  • 12 stycznia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert
   na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja
   i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Wpłynęło 5 ofert.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/
  • 15 grudnia 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. Efektem robót budowlanych będzie przystosowanie budynku do potrzeb Teatru Baj
   i Przedszkola nr 183.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-367942-2016-z-dnia-2016-12-15-r/
  • 31 października 2016 roku zostało wydane Zarządzenie Nr 1602/2016 Prezydenta m.st. Warszawy, zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu zadaniowego.

  • Czerwiec 2018

   </div>
  • Lipiec 2016

  • 21 lipca 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Studium Sp. z o.o., Sp. Komandytowa – lider Konsorcjum, Studium Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

   Wizualizacja

   Zdjęcia na podstawie opracowanej koncepcji przez Konsorcjum: Studium Sp. z o.o., Sp. Komandytowa – lider Konsorcjum, Studium Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
  • 25 maja 2016 roku SZRM otrzymał wytyczne do Programu Funkcjonalno – Użytkowego opracowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.
  • 18 listopada 2015 roku został powołany zespół zadaniowy pn.: ,,Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28” – Zarządzenie 1547/2015 Prezydenta
   m.st. Warszawy.
  • 5 listopada 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XIX/453/2015, wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 jako zadanie trzyletnie.

  Wrzesień 2015


  III. Trochę historii

  Budynek zaprojektowany został przez Henryka Stifelmana i Stanisława Weissa, powstawał w latach 1911-14. Fundatorem gmachu był zamożny kupiec i filantrop Michał Bergson, potomek słynnego Szmula Zbytkowera, właściciela gruntów na Pradze. Budynek wzniesiono z myślą o dzieciach i od razu powstał w nim Gmach Wychowawczy Warszawskiej Gminy Starozakonnych. Wewnątrz mieściły się ośrodki wychowawczo-oświatowe takie jak: ochronka dla 150 dzieci, szkoła żydowska dla 550 uczniów,  przytułek dzienny dla 100 dzieci w wieku
  od 2 do 5 lat, mieszkania personelu oraz biura praskiego wydziału dobroczynności. W jednym z większych pomieszczeń znajdowała się synagoga dla personelu oraz wychowanków. Funkcję taką pełnił do 1940 roku kiedy
  to cały personel i wychowanków siłą  przeniesiono do Getta. Po wojnie jedno z pomieszczeń na swoje potrzeby zajął Wojewódzki Komitet Żydów w Polsce. W roku 1948 – mieszczącą się w gmachu synagogę poddano przebudowie początkowo na potrzeby Teatru Żydowskiego, ale i w grudniu 1953 roku utworzono tam Państwowy Teatr Lalki i Aktora BAJ. W pozostałych pomieszczeniach usytuowano mieszkania lokatorskie oraz Przedszkole
  nr 183.

   

  czytaj więcej

  Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego

  Zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Jacka Kicińskiego oraz architekta Rafała Stachowicza pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego stanie na warszawskim Żoliborzu przy al. Wojska Polskiego, na skwerze w pobliżu domu bohatera. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi w pierwszych miesiącach 2017 roku. Monument posiada formę pękniętego kamienia, z którego wyłania się pełna dynamiki i heroizmu postać Witolda Pileckiego. To koncepcja minimalistyczna, ale zarazem ekspresyjna i ponadczasowa. Sześcienny blok może być symbolem zniewolenia, a Pilecki niczym antyczny heros rozrywa powłokę i wychodzi zwycięsko z prometejskich zmagań walcząc do końca swoich dni o wartości, takie jak wolność, honor i godność człowieka. „Pomnik przedstawia postać rotmistrza wyłaniającego się przez szczelinę z bloku skalnego. Podobnie, powoli na światło dzienne wyłaniała się pamięć o samym Witoldzie Pileckim. To alegoria drogi do prawdy i wolności” – mówi Jacek Kiciński zwycięzca konkursu i współautor projektu z pracowni MORFES Rzeźba i Architektura Wnętrz. Postać rotmistrza odlana została z brązu, a skalny sześcian odwzorowany w granicie. Prawy bok to ściana bezimiennych bohaterów, towarzyszy broni, którzy podobnie jak rotmistrz walczyli o niepodległą Polskę. Na lewym boku rzeźby wygrawerowany został życiorys oficera Armii Krajowej, żołnierza wyklętego i bojownika. Granitowa bryła pomnika została wykonana przez firmę kamieniarską Road Memory. Bloki skalne sprowadzono na specjalne zamówienie z Finlandii. „Granit curu grey ma nietypowy, piękny stalowy odcień. Zamówione materiały ważyły ponad 50 ton. Wszystkie frezowane reliefy zostały precyzyjnie wykonane zgodnie z projektem” – wyjaśnia Sławomir Chudoba, mistrz kamieniarstwa i właściciel firmy. Obecnie trwają przygotowania do montażu pomnika, częściowo uzależnione od warunków atmosferycznych. Na wylanym fundamencie zostanie ustawiona ważąca blisko 1 tonę konstrukcja ze stali nierdzewnej, a następnie zostaną dołączone i przytwierdzone za pomocą kotw granitowe płyty o wadze blisko 5 ton każda. Pomnik będzie efektownie punktowo podświetlony, a wokół placu zostaną rozmieszone kamienne ławki pozwalające warszawiakom na chwilę odpoczynku i zadumy.

   

  czytaj więcej

  Szpital Południowy – wkopanie pierwszej łopaty

  Szpital Południowy to obecnie największa inwestycja prowadzona przez SZRM. 12 grudnia br. odbyła się uroczystość wkopania pierwszej łopaty z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, SZRM, SPZOZ Warszawa – Ursynów p. dyrektor Grażyny Napierskiej, burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy: p. Roberta Kempy – Ursynów, p. Ludwika Rakowskiego – Wilanów oraz przedstawicieli wykonawcy: p. Józefa Zubelewicza – prezesa ERBUD, p. Wojciecha Trojanowskiego – członka Zarządu STRABAG.
  Obiekt będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce i poprawi jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla mieszkańców Ursynowa i Wilanowa, a także całej południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Układ przestrzenny szpitala stanowić będą trzy kilkupiętrowe i połączone ze sobą budynki o łącznej powierzchni 42 375,64 m². W projekcie przewidziano 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne z parkingami. Łączna kubatura budynku to 188 945 m³, a powierzchnia działki 17 300 m². Na dachu budynku zostanie zlokalizowane lądowisko dla helikopterów przystosowane dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a wokół pojawią się nasadzenia i chodniki. W obiekcie zniwelowane zostaną wszelkie bariery architektoniczne i będzie on w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W placówce przewidziano uruchomienie 9 oddziałów szpitalnych, kilkunastu poradni specjalistycznych oraz laboratorium analitycznego. Prace nad przygotowaniem inwestycji rozpoczęto w 2008 roku, ale z uwagi na przedłużający się i łącznie trwający kilka lat proces wywłaszczeniowy i odwoławczy, dopiero w 2015 roku udało się przełamać impas. Wynegocjowane porozumienie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, Wojewodą Mazowieckim Panem Jackiem Kozłowskim oraz Centrum Onkologii i Instytutu Hematologii i Transfuzjologii umożliwiło odblokowanie inwestycji. SZRM w drodze przetargu ograniczonego wyłonił wykonawcę projektu i 18 października 2016 w obecności wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego została podpisana umowa z Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna, STRABAG Sp. z o.o., STRABAG AG i Ed. Zueblin AG dotycząca realizacji inwestycji.

  „Konsorcjum przedstawiło najkorzystniejszą ofertę i zostało obdarzone zaufaniem przez SZRM. Wykonawcy muszą nie tylko dotrzymać ustalonych w harmonogramie terminów, ale także dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość procesu inwestycyjnego” – powiedział podczas uroczystości Paweł Barański, Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  Szpital Południowy to obecnie jedna z kluczowych inwestycji miejskich. Powinna ona podobnie jak Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich stać się kolejną wizytówką nowoczesnej i przyjaznej mieszkańcom Warszawy.

   

   

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku ZSS Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego-otwarcie ofert

  Dnia 9 grudnia br., w SZRM nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.
  Wpłynęło 8 ofert:

  1. „MERX” Sp. z o.o.
   ul. Bukowskiego 1/40
   15-066 Białystok                                   8 491 026,48 zł brutto
  2. Konsorcjum Firm:
   Rob-Bud Robert Matuszak – Lider Konsorcjum
   ul. Benedykta z Koźmina 2
   63-720 Koźmin Wielkopolski
   Zakład Ogólnobudowlany Henryk Matuszak – Partner konsorcjum
   ul. Orla 13
   63-720 Koźmin Wielkopolski
   Firma Handlowo-Usługowa Gotolet – Joanna Trzaska – Partner konsorcjum
   Jasienica ul. Wołomińska 18 a
   05-240 Tłuszcz                                  11 664 437,24 zł brutto
  3. DORBUD S.A.
   ul. Zagnańska 153
   25-563 Kielce                                    11 290 209,72 zł brutto
  4. Konsorcjum Firm:
   Firma Remontowo-Budowlana MAL-POL
   Krzysztof Wasilewski – Lider
   ul. Brzeska 179
   08-110 Siedlce
   P.P.H.U. IRMA I mgr Marzena Załęska – Członek konsorcjum
   ul. Pogorzel 5
   08-300 Sokołów                                13 085 277,51 zł brutto
  5. MK MODERN Sp. z o.o.
   Al. Bohaterów Września 9 lok. 135
   02-389 Warszawa                             10 391 142,00 zł brutto
  6. ZAB-BUD Andrzej Zaboklicki
   ul. Nowosielecka 14 a lok. 3
   00-466 Warszawa                             10 765 577,90 zł brutto
  7. Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „IZOLBUD” Sp. z o.o.
   ul. Dominikańska 9
   02-738 Warszawa                             10 427 426,92 zł brutto
  8. A-PROJEKT Sp. z o.o.
   ul. Sarmacka 5G
   02-972 Warszawa                             15 384 112,18 zł brutto

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej Instytutu Głuchoniemych-wybór oferty

  W dniu dzisiejszym SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  GPVT Pracownia Architektoniczna s.c., T. Białoszewski, G. Pacer z Poznania.

  szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-339816-2016-z-dnia-2016-11-09-r/

  czytaj więcej

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – ogłoszenie przetargu

  Dnia 9 grudnia br., SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.

  Termin składania ofert: 27 grudnia 2016 rok, do godz. 11.30.

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy
  00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  szczegóły:http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/

  czytaj więcej

  55 lat Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o ponad 60-letniej tradycji. Dziś mija 55 lat odkąd instytucja funkcjonuje pod obecną nazwą. W latach powojennych SZRM zasłużył się odbudową stolicy, a dziś realizuje najbardziej spektakularne inwestycje miejskie.
  Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich to doceniane przez warszawiaków, a zarazem najsłynniejsze inwestycje ostatniej dekady. Każdego roku przyciągają tysiące zwiedzających i wzbudzają zazdrość włodarzy innych miast.
  SZRM działając w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy prowadzi obecnie kilkanaście projektów inwestycyjnych. Dotyczą one budowy lub modernizacji placówek pomocy społecznej, oświatowych czy centrów kultury, a w tym teatrów, muzeów i pomników. Obecnie największy realizowany przez SZRM projekt to budowa Szpitala Południowego, jednego z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce.
  SZRM posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji inwestycji nie tylko w zakresie budynków użyteczności publicznej, ale także budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, obiektów administracyjnych, handlowych, przemysłowych, a także adaptacji i modernizacji istniejących budynków, w tym również zabytkowych.
  W latach powojennych SZRM występował jako inwestor bezpośredni lub zastępczy pełniąc nadzór techniczny i ponosząc odpowiedzialność za rozliczenie, takich inwestycji jak odbudowa Starego i Nowego Miasta oraz budowa osiedli mieszkaniowych w centrum Warszawy, m.in. Za Żelazną Bramą, a również osiedli na Pradze Północ i Południe: Saska Kępa, Gocław, Ostrobramska, Targówek, Bródno, Tarchomin i wiele innych.

  czytaj więcej

  Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej Instytutu Głuchoniemych – otwarcie ofert

  Dnia 22 listopada br., w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Wpłynęły 3 oferty:

  1. GPVT Pracownia Architektoniczna s.c.
   T. Białoszewski, G. Pacer
   ul. Pamiątkowa 2/37
   61-512 Poznań                                   356 454,00 zł brutto 
  2. ARCHICE Sp. z o.o. Sp.k.
   ul. Garncarska 5
   70-377 Szczecin                                 516 575,40 zł brutto 
  3. Studio Budowlane „UNITY” s.c.
   Małgorzata Tischner, Damian Cyrta
   ul. Kędzierskiego 2/66
   01-493 Warszawa                              678 960,00 zł brutto

   

  czytaj więcej

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – otwarcie ofert

  logo_fundusz_euW dniu dzisiejszym w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.

  Wpłynęła 1 oferta:
  1. AG-COMPLEX Sp. z o.o.
  ul. Płytowa 14
  03-046 Warszawa                      492 005,26 zł brutto

  Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-336597-2016-z-dnia-2016-11-04-r/

   

   

   

   

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego – ogłoszenie przetargu

  Dnia 18 listopada 2016 roku, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego ”.

  Termin składania ofert: 9 grudnia 2016 r., do godz.11.30.

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  Szczegóły: http://szrm.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-nr-346529-2016-z-dnia-2016-11-18-r/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych – ogłoszenie przetargu

  Dzisiaj SZRM ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla budynku Instytutu Głuchoniemych części A, B i C w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  Termin składania ofert: 22 listopada 2016 rok, do godz. 11.30.

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31,
  kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój nr 44.

  szczegóły: http://szrm.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-nr-339816-2016-z-dnia-2016-11-09-r/

  czytaj więcej

  Pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. już stoi w Dolince Szwajcarskiej

  Pomysł budowy pomnika w Budapeszcie i Warszawie oraz koncepcja powstała z inicjatywy p. Grzegorza Łubczyka b. ambasadora RP na Węgrzech i wiceprezesa Stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”. Pomnik przedstawia Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. w czasie konspiracyjnej rozmowy przy parkowym stoliku. Obaj panowie omawiają kolejny przerzut uchodźców – Polaków i Żydów z Polski na Zachód.

  Uroczyste odsłonięcie pomnika 08.11.2016 r. o godz. 16.00

   

  czytaj więcej

  Pierwsze nowe drzewko w ZOO

  Dnia 7 listopada br., w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego
  pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Przedmiotem inwestycji
  jest m.in. wykonanie dodatkowego nasadzenia 200 szt. nowych drzew na terenie ZOO.
  W ramach otwarcia inwestycji, symbolicznego nasadzenia pierwszego drzewa – pięknej, młodziutkiej lipy drobnolistnej – dokonał wiceprezydent m.st. Warszawy p. Michał Olszewski w asyście dr Andrzeja G. Kruszewicza – Dyrektora warszawskiego ZOO oraz p. Pawła Barańskiego – Dyrektora SZRM, inwestora zastępczego zadania.

  czytaj więcej

  Pomnik Henryka Sławika i Józefa Antalla sen.

  Pomysł budowy pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. w Budapeszcie i Warszawie oraz koncepcja w formie „stoliczka” powstał z inicjatywy P. Grzegorza Hubczyka b. ambasadora RP na Węgrzech i wiceprezesa „Stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło”. Istotą idei budowy Pomnika „stoliczka” jest zachowanie pamięci o dwóch ludziach bratnich narodów – polskiego i węgierskiego, którzy w trudnych latach II wojny Światowej z narażeniem życia wykazywali się wielkim humanitaryzmem i bohaterstwem niosąc pomoc repatriantom z okupowanej Polski, ratując w ten sposób wiele tysięcy ludzkich istnień.

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Rzeźba Józefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej”

  Adres Inwestycji: ul. Fryderyka Chopina, Dolinka Szwajcarska

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca projektu pomnika: Władysław Dudek

  Wykonanie, dostawa i montaż pomnika: Mariusz Wasilewski

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

   

  • 08 listopada 2016 roku w Dolince Szwajcarskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskich oraz węgierskich władz państwowych i samorządowych, w tym delegacja władz Budapesztu, w którym powstanie bliźniacze upamiętnienie,
  • 28 października 2016 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące projektu pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. w Budapeszcie i Warszawie z p. Władysławem Dudkiem,
  • 28 października 2016 roku SZRM podpisał umowę – na wykonanie, dostawę oraz montaż pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. w Budapeszcie i Warszawie – z p. Mariuszem Wasilewskim,
  • 20 października 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXXVI/888/2016 wprowadzająca zadanie inwestycyjne do budżetu m.st. Warszawy na rok 2016.

  czytaj więcej

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków – ogłoszenie przetargu

  logo_fundusz_euDnia 4 listopada br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt ”.

  Termin składania ofert: 21 listopada 2016 rok, do godz. 11.30.

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy
  00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22.

  szczegóły: http://szrm.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenie-nr-336597-2016-z-dnia-2016-11-04-r/

  czytaj więcej

  Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

  logo

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.

  Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

  Inwestor:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Sprzęt do reintrodukcji żółwia błotnego: „JARD” Sp. z o.o.

  Budowa 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków: SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy

  Zaprojektowanie i budowa ekspozycji dla żółwia błotnego: SuperBuild Sp. z o.o z Warszawy

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Źródła współfinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Gospodarczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

  II. Informacje dotyczące projektu:

  Tytuł projektu: „Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej”.

  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

  Priorytet: V GOSPODARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

  Działanie: 5.4 „OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI”

  Szczegóły:https://www.funduszedlamazowsza.eu/aktualnosci/srodki-unijne-na-ochrone-przyrody-na-mazowszu.html

  III. Przebieg realizacji

  Luty 2018 – budowa ekspozycji dla żółwia błotnego

   

  Woliery rehabilitacyjne dla zagrożonych ptaków – czerwiec 2017

  • 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
  • 31 marca 2017 r. SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę SuperBuild Sp. z o.o. z Warszawy. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
  • 24 lutego 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Wpłynęły 4 oferty. Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
  • 8 lutego 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-22029-2017-z-dnia-2017-02-08-r/
  • 24 stycznia 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Wpłynęły 4 oferty. Przetarg został unieważniony.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/
  • 16 stycznia 2017 roku SZRM podpisał umowę z firmą SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
  • 9 stycznia 2017 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie – ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz kładką dla zwiedzających w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja projektu z zakresu kompleksowej ochrony bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-4703-2017-z-dnia-2017-01-09-r/
  • 4 stycznia 2016 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez wykonawcę  SUPERBUILD Sp. z o.o. z Warszawy.
  • 27 grudnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Wpłynęły 4 oferty.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-363127-2016-z-dnia-2016-12-09-r/
  • 9 grudnia 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
  • 21 listopada 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków. Wpłynęła 1 oferta. Przetarg został unieważniony.
   Szczegóły: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-336597-2016-z-dnia-2016-11-04-r/
  • 4 listopada 2016 roku SZRM ogłosił przetarg na zaprojektowanie i budowę 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych ptaków.
  • 27 października 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą „JARD” Sp. z o.o. na dostawę sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego.
  • 19 października 2016 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ,,Kompleksowa ochrona bioróżnorodności w zakresie fauny i flory z elementami edukacji ekologicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • 16 czerwca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXX/731/2016 wprowadzająca inwestycję do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2016-2042, jako zadanie dwuletnie, na lata 2016 – 2017.

  IV. Opis

  Woliery rehabilitacyjne wraz z ogrodzeniem na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

  W ramach projektu w „Ptasim Azylu”, czyli ośrodku rehabilitacji dla ptaków chronionych, zbudowanych zostanie 11 wolier rehabilitacyjnych dla zagrożonych i chorych ptaków – 2 duże, 5 średnich i 4 małe tzn.:
  – 1 duża prostokątna woliera o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 40m x 5m x 4m
  – 1 duża okrągła woliera  o średnicy 15 m i wys. 4m
  – 2 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 5m x 10m x 3m
  – 3 średnie woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 4m x 6m x 3m
  – 4 małe woliery o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 3m x 3m x 2m
  – ok. 180 mb ogrodzenia metalowego wykonanego z paneli, oddzielającego woliery rehabilitacyjne zamykające teren wolier zlokalizowanych wzdłuż drogi dojazdowej.

  Zakupy sprzętu do reintrodukcji żółwia błotnego

  Żółw błotny jest gatunkiem chronionym, został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i posiada status EN – gatunek bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożony. Dlatego Miejski Ogród Zoologiczny przy wsparciu finansowym ze środków unijnych postara się odbudować populację tych gadów na Mazowszu.
  Zakupiony sprzęt to:
  –  kamera termowizyjna – będzie stosowana do wykonywania zdjęć  termowizyjnych z  bliskiej odległości do oceny ciepłoty ciała żółwi oraz z dalszej odległości w celu oceny rozkładu temperatur w terrariach na ekspozycji oraz w środowisku naturalnym,
  – inkubator dla żółwi (2 szt.) – automatyczne inkubatory przystosowane do jaj gadzich, używane do awaryjnej inkubacji zagrożonych zniszczeniem jaj,
  – datalogery (6 szt.) – do śledzenia temperatury inkubacji jaj – to przyrządy mierzące w regularnych odstępach temperaturę i wilgotność w wybranych miejscach,
  – ponton-  używany w trakcie działań reintrodukcyjnych –  a także do monitoringu.

  Zaprojektowanie i wybudowanie ekspozycji dla żółwia błotnego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

  Jednym z elementów reintrodukcji żółwia błotnego będzie jego rozmnażanie. W tym celu niezbędne będzie wybudowanie zbiornika wodnego – basenu z filtracją  i obiegiem wody oraz wykonanie wybiegu. Teren ekspozycji zostanie ogrodzony. Bliska obserwacja zwierząt możliwa będzie dzięki wybudowanej drewnianej kładce z poręczami, kończącej się pomostem ponad zbiornikiem wodnym. Kładka zabezpieczy przed przypadkowym zgnieceniem zakopanych jaj. Powierzchnia zbiornika – oczka – to ok. 80 m2 o zróżnicowanej głębokości. Na brzegach stworzone będą specjalne płycizny, co umożliwi zwierzętom wygrzewanie się na słońcu w ciepłej wodzie. Całość ekspozycji ogrodzona zostanie specjalnym panelem. Umożliwi to zobaczenie żółwi przez zwiedzających ZOO, co stanowi istotny element edukacyjny projektu.

   

   

  czytaj więcej

  Pomnik Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. – podpisanie umowy

  Dnia 28 października 2016 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę – na wykonanie, dostawę oraz montaż pomnika Henryka Sławika i Józsefa Antalla sen. w Budapeszcie i Warszawie – z p. Mariuszem Wasilewskim w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rzeźba Józsefa Antalla i Henryka Sławika w Dolince Szwajcarskiej”. Autorem projektu pomnika jest artysta rzeźbiarz Władysław Dudek. Uroczyste odsłonięcie pomnika – ”Ławeczki” już 8 listopada 2016 roku.

  czytaj więcej

  200 dodatkowych nasadzeń drzew w ZOO

  Dnia 28 października 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Warszawskie ZOO zyska 200 szt. nowych drzew, w tym 48 iglastych i 152 liściaste. Niewątpliwą ozdobą będą m.in. świerki serbskie, daglezja zielona, kasztanowce czerwone i buki.

  Wykonawcą nasadzeń będzie Zakład Urządzania i Utrzymania Zieleni ,,ROSA” Mieczysław Andrzej Samoliński.


  czytaj więcej