wtorek, 22 październik 2019

  Bursa nr 6 przy ul. Okopowej pięknieje

  Rozpoczęty sezon jesienny, nie zakłóca intensywnie prowadzonych prac budowlanych w obiekcie Bursy nr 6 przy ul. Okopowej. Do tej pory zrealizowano roboty związane z podbiciem istniejących fundamentów. Docieplono ściany zewnętrzne budynku oraz wykonano wyprawy elewacyjne. Zrealizowano pokrycie dachu z obróbkami blacharskimi. Wykonano montaże stolarki okiennej i drzwiowej. Obecnie realizowane są roboty budowy nowego trzonu windy oraz wykończeniowe i instalacyjne.

  Opis i lokalizacja budynku

  Budynek Bursy ma kształt litery L. Jedno ze skrzydeł zlokalizowane jest bezpośrednio wzdłuż ulicy Okopowej. Drugie skrzydło budynku ułożone jest wzdłuż ciągu pieszo – jezdnego prowadzącego pomiędzy budynkami i boiskiem w kierunku głównego wejścia do Zespołu Szkół. Powierzchnia całkowita budynku to 2084 m2. Wjazd na teren i zlokalizowane jest od strony ul. Okopowej. Wjazd prowadzi przez przejazd bramowy, wprost na dziedziniec budynku. W pobliżu, w ciągu ulicy Okopowej znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe. Bezpośrednio przy ul. Okopowej zlokalizowane są także ogólnodostępne miejsca postojowe. Teren wokół budynku Bursy jest ogrodzony. Ogrodzenie jest stalowe, niskie o wysokości ok. 120 cm.

  W otoczeniu terenu pojawia się nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, naprzeciwko posesji znajduje się centrum handlowe, obok i z tyłu działki znajduje się cmentarz.

  Przedmiotowa działka graniczy od:
  – północy z zabudowa mieszkaniowo – usługową i terem zielonym
  – wschodu z ul. Okopową
  – południa z zabudową usługowo – biurową
  – zachodu z cmentarzem Żydowskim.

  Zakres prac budowlanych

  Celem przebudowy jest przystosowanie budynku Bursy do obowiązujących przepisów technicznych w jak największym stopniu, poprawa bezpieczeństwa, podniesienie standardu placówki oraz zwiększenie ilości miejsc kwaterunkowych dla wychowanków do 123. Sam budynek Bursy nr 6, przed rozpoczęciem inwestycji nie był w najlepszym stanie technicznym, a piętro II nie było w ogóle używane. Obiekt dla realizacji swoich podstawowych celów, oferował 105 miejsc noclegowych.

  W ramach planowanej modernizacji obiektu zaplanowano przebudowę układu funkcjonalnego polegającą na gruntownej zmianie aranżacji poszczególnych pięter. Zlikwidowane zostaną zbiorcze pomieszczenia sanitarne a w zamiana za to powstanie nowoczesny układ z indywidualnymi węzłami sanitarnymi, w standardzie jedna łazienka na 2 pokoje mieszkalne. Na kondygnacji piwnicznej, planuje się lokalizację nowoczesnego węzła gastronomicznego z kuchnią i jadalnią, który uniezależni budynek Bursy od sąsiedniego Zespołu Szkół im. Konarskiego. Dla umożliwienia korzystania z poszczególnych poziomów budynku osobom niepełnosprawnym planuje się montaż windy.

  W ramach kompleksowych plac modernizacyjnych planowane są roboty termoizolacyjne, zarówno ścian zewnętrznych, posadzek na gruncie jak i stropodachu mające na celu poprawienie bilansu cieplnego budynku. Ważnym elementem termomodernizacji będzie wymiana stolarki okiennej. Nowe okna, przy zachowani dotychczasowych wymiarów i podziałów uzyskają dzięki zastosowaniu trójwarstwowego szklenia współczesne parametry termiczne, a okna od strony ulicy Okopowej także podwyższoną izolacyjność akustyczną. Planuje się zagospodarowanie terenu i zieleni wokół budynku poprzez m.in.: wycinkę
  drzew oraz nasadzenia zastępcze oraz urządzenie niskiej zieleni. Na dziedzińcu mają powstać obiekty małej architektury.

  W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę istniejącego układu zasilania energetycznego mającego na celu usunięcie z budynku wbudowanej w niego stacji transformatorowej i zastąpienie jej obiektem wolnostojącym. Ważnym etapem modernizacji będzie przebudowa zewnętrznych przyłączy mająca na celu rozdzielenie systemów obsługujących budynek Bursy i budynek Zespołu Szkół im Konarskiego. Na dzień dzisiejszy budynki mają wspólne przyłącza i wspólnie rozliczają się za korzystanie z miejskiej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Modernizacja instalacji wewnętrznych budynku zakłada wymianę przewodów zarówno zimnej wody, ciepłej wody użytkowej jak i cyrkulacji. Nowe piony będą prowadzone w zamkniętych szachtach instalacyjnych.

  Trochę historii

  Zespół budynków przy ul. Okopowej, składa się z czterech obiektów wybudowanych w różnych okresach. Dwa z nich powstały w latach 30-tych XX wieku, pełniły funkcje biurowca i domu mieszkalnego dla nauczycieli szkół powszechnych. W czasie okupacji powstał trzeci budynek, wybudowany pierwotnie jako parterowy łącznik. W czasie Powstania Warszawskiego budynki uległy spaleniu pozostały jedynie mury magistralne, stropy i klatki schodowe. Podczas odbudowy i przebudowy dwóch pierwszych powstałych budynków został wybudowany czwarty budynek a budynek wybudowany w trakcie okupacji podniesiono o jedną kondygnację. Po przebudowie wszystkie budynki spięto w jedną funkcjonalny układ.  Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków m.st. Warszawy.

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”
  Adres Inwestycji: ul. Okopowa 55a, działka o nr ew. 25 z obrębu 6-03-06, Warszawa-Wola
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum firm: WIMAKS Sp. z o.o. Sp.K (Lider Konsorcjum) i WIMAKS Toczyłowski Dariusz
  Źródło finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  czytaj więcej

  Trwają intensywne prace na budowie Pałacyku Konopackiego

  Prace na budowie Pałacyku Konopackiego na warszawskiej Pradze nabierają tempa. Tak wygląda obecnie, przyszła siedziba praskiego Domu Kultury – miejsca spotkań, wystaw, szeregu zajęć i warsztatów.

  Niegdyś dom Konopackiego a z czasem Pałacyk Konopackiego, usytuowany jest u zbiegu ulic Strzeleckiej i Środkowej na warszawskiej Pradze. Pałacyk to zabytkowy obiekt podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi: parterem, pierwszym piętrem i poddaszem użytkowym. Bryłę budynku stanowi część główna równoległa do ul. Środkowej oraz dwa boczne skrzydła. Główne wejście do budynku znajdzie się od strony dziedzińca wewnętrznego, na który wchodzi się od ulicy Strzeleckiej.

  Pałacyk odzyska swój dawny blask i zacznie pełnić funkcję użytyczności publicznej a w jego wnętrzu mieścić się będzie praski Dom Kultury. Remont i rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na jednostkę kultury, obejmuje całą powierzchnię użytkową budynku, która z 1256 metrów kwadratowych powiększyła się aż do 1523 metrów kwatratowych. Taki zabieg był możliwy dzięki znacznej rozbudowie poziomu piwnic. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: przy wejściu do obiektu, klatka środkowa i od strony ulicy Strzeleckiej a dodatkowo zostanie zainstalowana winda.

  Opis przyszłego Domu Kultury

  W piwnicach Pałacyku, będą się mieścić pomieszczenia techniczne tj. serwerownia, pomieszczenia instalacji elektrycznej, pomieszczenie węzła cieplnego, magazyny sprzętów oraz pomieszczenia sanitarne. Powstanie okazała sala wielofunkyjna na około 50 osób a przy sali pomieszczenia dla artysów i szatnia. W sumie w pomieszczeniach piwnic będzie mogło przebywać jednocześnie około 100 osób. Dodatkowo od zewnątrz budynku z poziomu piwnic wejdzie się do pomieszczenia „warsztatu”. Na parterze budynku mieścić się będzie recepcja, kącik dla malucha, pomieszczenie przeznaczone na klub seniora, pracownia kulinarna oraz kawiarnia na ok 25 osób. Na pierwszym piętrze powstanie zaplecze biurowe dla pracowników Domu Kultury a także pokój odpoczynku z łazienką i aneksem kuchennym. Na poddaszu powstaną sale warsztatowe w których odbywać się będą zajęcia z nauki gry na instrumentach lub zajęcia taneczne. Ta ostatnia kondygnacja, pomieści m.in. jedną dużą salę na około 30 osób oraz dwie mniejsze sale warsztatowe, sanitariaty oraz wentylatornię. Budynek będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

  Prace remontowe

  Przeprowadzone przez Wykonawcę prace i zmiany będą dotyczyły m.in.: zastąpienia zamurowań oknami skrzynkowymi, wykonania uzupełnień obramień okien z kształtek gipsowych, wykonania nowych drzwi wejściowych, wykonania nowej bramy oraz instalacji nowego stalowego ogrodzenia. Zostanie wymieniona stolarka okienna na nową drewnianą, zamontowane będą drzwi wewnętrze, naprawione schody zewnętrzne budynku, docieplony dach, wykonane zostaną nowe obróbki blacharskie. Ponad to wykonany będzie nowy taras z pokryciem deską tarasową a budynek oświetli nowoczesna iluminacja elewacji (która, będzie podkreślała wybrane jej elementy). Budynek dodatkowo zostanie wyposażony w instalacje, systemy i sieci jak np. łącza teletechniczne czy system wentylacji i oddymiania. W końcowej fazie remontu cały budynek zostanie ocieplony i otynkowany a na zewnątrz powstanie nowa aranżacja dziedzińca wewnętrznego – zostanie nasadzona roślinność, która będzie kompozycyjnie zgrana z budynkiem oraz powstanie mała architektura wraz z nową aranżacją posadzki na terenie działki.

  Co zostało wykonane

  Wykonawca, opracował dokumentację projektową tj. projekt budowlany wielobranżowy z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty wykonawcze oraz pozostałą wymaganą dokumentację. Przed podjęciem właściwych prac budowlanych, wykanano szereg specjalistycznych zabiegów dotyczących odgrzybiania budynku, takich jak m.in.: skucie wszystkich tynków, rozkucie przewodów kominowych, wykucie spoin w dolnych partiach ścian i miejscach przerastania grzybów domowych a następnie wykonano zabezpieczenie ich specjalistycznym preparatem. Rozebrano klatki schodowe i podłogi drewniane, wykonano demontaż: parapetów, klinów, progów, ościeżnic okiennych i drzwiowych, dokładnie oczyszczono wszystkie szczeliny i wykonano kilkukrotne opryski preparatami grzybobójczymi. Wykonano osuszanie ścian. Budimpol do tej pory wykonał również roboty zabezpieczające. Zakończył prace rozbiórkowe. Zakończone zostały prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz spięciem ścian budynku stalowymi ściągami. W związku z podbijaniem fundamentów w budynku z piwnic wywieziono w sumie około 100 samochodów typu wywrotka z ziemią.

  Koszt wykonania robót budowlanych wraz z dokumentacją wynosi 11 970 000 zł brutto. Zakończenie robót budowlanych i otwarcie Domu Kultury ma nastąpić w 2020 roku.

  O historii budynku

  Dom Konopackiego jest jedenym z najcenniejszych budynków dla historii warszawskiej Pragi. Został wzniesiony przez właściciela Ksawerego Konopackiego jako pierwszy dom murowany na Nowej Pradze w latach 1861-1866 r. Ze względu na swą dekoracyjność i okazałość szybko zyskał miano Pałacyku Konopackiego. Zachowany w neorenesansowym stylu budynek, w 1881 roku przeszedł w ręce emerytowanego Rosjanina – generała księcia Agafona Wachwachowa (do którego należała wówczas duża część terenu w kwartale ulic Środkowej, Strzeleckiej, Kowelskiej i Kowieńskiej). Następnie został przejęty przez spółki żydowskich przedsiębiorców: Endelmana i Papiernego na skład drewna aby w 1924 roku zostać zakupionym przez miasto z przeznaczeniem na cele oświatowe. Przez długie lata mieściło się w pałacyku przedszkole, a na dalszych terenach działki wybudowana została szkoła. W czasie II wojny światowej budynek najpierw został przejęty przez SS, a potem przez wojska sowieckie. Po wojnie mieściły się w nim mieszkania komunalne.


  Zadanie inwestycyjne pn.:
  „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.
  Adres Inwestycji: ul. Strzelecka 11/13, Warszawa – Praga Północ.
  Wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU): Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp.k
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Projekt i Wykonawstwo: firma BUDIMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane na budowie – 23 sierpnia 2019 r.

  czytaj więcej

  Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. 11 Listopada 15B

  Na warszawskiej Pradze Północ w obiekcie przy ul. 11 Listopada 15B, w dawnym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych, powstały dwie nowe placówki. Funkcje zostały tak wkomponowane, aby w jednym obiekcie znalazły miejsce dwie placówki Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które będą mogły swobodnie działać rozdzielnie.

  W związku ze zmianą funkcjonalną oraz zmianą sposobu użytkowania, przebudowano istniejący dwukondygnacyjny budynek administracyjny wraz z przylegającym parterowym budynkiem gospodarczym a oba budynki połączono łącznikiem. W rezultacie, powstał obiekt zbliżony kompozycyjnie do litery L, z dwukondygnacyjną częścią główną od strony ul. 11 Listopada oraz parterowym skrzydłem wzdłuż ulicy dojazdowej do zabudowy położonej w głębi.

  Dzięki modernizacji powstało ok. 900 m², nowoczesnej powierzchni dedykowanej usługom pomocy społecznej. Przy okazji remontu budynków w atrakcyjny sposób zagospodarowano teren całej działki. Za budynkiem od strony wewnętrznej – patio, powstało miejsce rekreacyjne z ławkami oraz teren otwarty z ciekawie wkomponowaną zielenią.

  Do obiektu przy 11 Listopada prowadzą trzy odrębne wejścia a od strony ul. 11 Listopada znajduje się  wjazd na teren działki poprzez dwuskrzydłową bramę. Budynek został dostosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Została zapewniona komunikacja pionowa dla każdej z wydzielonych funkcjonalnie części budynku.

  Po przebudowie w części przeznaczonej dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie powstały m.in: pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia konsultacyjne, pomieszczenie wielofunkcyjne – zlokalizowane w wydzielonej części placówki mogące spełniać funkcję: wystawienniczą, salę konferencyjną lub miejsce spotkań lokalnej społeczności czy grup wychowanków. Powstała również interwencyjna powierzchnia do organizacji pomocy dla okolicznych mieszkańców, pomieszczenie ochrony, pomieszczenie aneksu kuchennego oraz pomieszczenia sanitarne.

  W części budynku przeznaczonej dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 powstały m.in: pokój specjalisty, pokoje sypialniane wychowanków – dwuosobowe pomieszczenia mieszkalne i do nauki, pokój wychowawców z także pokój dzienny – miejsce dziennego pobytu wychowanków, miejsce spotkań okolicznościowych, miejsce zabawy i integracji lub miejsce spotkań z opiekunami rodzinami z przyległym do pokoju dziennego pomieszczeniem aneksu kuchennego, ponadto pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia higieniczne i sanitarne a także liczne pomieszczenia pomocnicze w piwnicy.

  Adres Inwestycji: ul. 11 Listopada 15B, Warszawa – Praga Północ

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: Marcin Jeziorski Architekt

  Wykonawca robót budowlanych: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 22 lipca 2019 r.

  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

   

  Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  czytaj więcej

  Zakończyła się adaptacja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

  W lipcu zakończyła się adaptacja części budynku przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.     

  Inwestycja objęła przebudowę części budynku przy ulicy Starej 4, na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Wykonano zagospodarowanie części terenu wokół obiektu w tym nasadzenia: drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, pnącz, trawy, wymieniono ogrodzenie i furtkę oraz wykonano małą architekturę – ławki. Dzięki zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego na biurowy rozszerzono działalność CWR „Rodzinna Warszawa” o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

  Po adaptacji w budynku Centrum powstały pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne, sale szkoleniowe, pomieszczenie warsztatów edukacyjnych, sala konferencyjna oraz archiwum. W salach warsztatowych będą się odbywały zajęcia szkoleniowe z częścią pokazową dla dorosłych oraz prezentacje multimedialne. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Centrum jest w trakcie wyposażania.

  Lokalizacja
  Budynek Centrum znajduje się na skarpie przy ul. Starej 4 , w dzielnicy Śródmieście w południowo-wschodniej części Nowego Miasta.

  Budynek
  Obiekt o kształcie prostokąta został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Budynek tworzą dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica).

  Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Adres Inwestycji: ul. Stara 4, Warszawa – Śródmieście
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna
  Wykonawca: „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o.
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 16 lipca 2019 r.

  czytaj więcej

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy. Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

  Obecnie został wykonany wykop pod murek o długości 11 metrów i głębokości 1,2 metra oraz pod płytę pomnika. Zakończono wykonanie 12 mikropali, które zostały wbite na głębokość ok 7 metrów. Wykonawca w przyszłym tygodniu będzie wykonywał zbrojenie murka oraz płyt pod pomnik. Następnie zostanie ułożona nawierzchnia a na niej w końcowym etapie posadowiony pomnik. Prace przewidują również zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

  Lokalizacja pomnika

  Pomnik stanie w ważnym miejscu Warszawy, przy Trakcie Królewskim, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego. Wcześniej zostały już ulokowane wzdłuż Traktu Królewskiego monumenty wybitnych Polaków. Na pl. Trzech Krzyży stoi pomnik Wincentego Witosa, po drodze upamiętniono jeszcze Ignacego Jana Paderewskiego (w parku Ujazdowskim) i Romana Dmowskiego (u zbiegu Al. Ujazdowskich i al. Szucha). Przy Belwederze ustawiono posąg Józefa Piłsudskiego.  Do tego grona dołączy kolejna wielka postać – Wojciecha Korfantego. W planach jest budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego (między wylotem al. Szucha a Trasą Łazienkowską).

  Pomnik

  Pomnik o tradycyjnej formie, wzniesiony jest na niskiej platformie o trzech stopniach. Do budowy bryły z granitu nie będzie używany żaden metal. Postać Wojciecha Korfantego będzie miała 2,5 metra wysokości. Ważąca 570 kg postać, zostanie wykonana z patynowanego brązu. Bryła obok której stoi postać, zostanie wykonana z czarnego polerowanego granitu Monumental. Na bryle widnieje napis: „Wojciech Korfanty 1873-1939, polityk śląski, chrześcijański demokrata”.

  Pomnik stanie na powierzchni 9 metrów kwadratowych, natomiast nawierzchnia utwardzona stanowić będzie nieco ponad 70 metrów kwadratowych. Wykonana będzie z kostki granitowej o wymiarach 9,5 x 9,5 cm. Całość monumentu oświetlą latarnie zewnętrzne, naświetlacze na maszcie oraz oprawy wpuszczone w ścianę.

  Odsłonięcie pomnika

  Pomnik ma zostać odsłonięty w tym roku. W 2019 roku przypada 80-ta rocznica śmierci Wojciecha Korfantego oraz setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Będzie to czas symboliczny, bowiem Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

  Konkurs na opracowanie koncepcji

  4 czerwca 2018 r, ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.

  Do 16 lipca 2018 roku złożono 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ostatecznie w wyniku weryfikacji, do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 21 uczestników. Na konkurs wpłynęło 11 prac konkursowych. Sąd konkursowy, obradujący 16 października 2018 roku, uznał za najlepsze dzieło pracę Karola Badyny z „Pracowni Rzeźby Forma” z Krakowa. W trakcie obrad dokonano oceny prac pod kątem następujących kryteriów: idea, forma i ekonomia.

  Karola Badyna otrzymał pierwszą nagrodę. Zdaniem 13 sędziów jury, kompozycja wybranego pomnika, wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także siła wyrazu dostosowana do zastosowanych środków.

  Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadziło Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  Powstanie monumentu finansuje m.st. Warszawa.

  Wojciech Korfanty

  Wojciech Korfanty urodził się w 1873 r. w Siemianowicach Śląskich. Pochodził z rodziny górniczej. W czasach zaborów był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu, w którym reprezentował Koło Polskie. Jednym z najbardziej znanych czynów Wojciecha Korfantego pozostaje bez wątpienia wystąpienie w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączeniem do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego. W 1920 r. rząd polski mianował go komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnych wynikach plebiscytu, w 1921 r. stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Efektem tego zrywu było przyłączenie do Polski większości przemysłu ciężkiego Górnego Śląska.

  W II RP Wojciech Korfanty zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, pełnił też funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji został osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu w 1935 r. wyemigrował do Pragi. Wrócił do kraju w 1939 r. i znów znalazł się za kratkami. Wyszedł na wolność będąc ciężko chorym. Niedługo potem zmarł. Jego pogrzeb odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 r. na który przybyło tysiące osób.

  Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok innych ojców niepodległej Polski. Pamięć o Nim i szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w stolicy, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

  Został uhonorowany:

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 11 lipca 2019 r.

  Wizualizacje

  czytaj więcej