sobota, 24 sierpień 2019

  Zakończyła się przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. 11 Listopada 15B

  Na warszawskiej Pradze Północ w obiekcie przy ul. 11 Listopada 15B, w dawnym budynku administracyjnym ZGN oraz dawnych pomieszczeniach gospodarczych, powstały dwie nowe placówki. Funkcje zostały tak wkomponowane, aby w jednym obiekcie znalazły miejsce dwie placówki Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, które będą mogły swobodnie działać rozdzielnie.

  W związku ze zmianą funkcjonalną oraz zmianą sposobu użytkowania, przebudowano istniejący dwukondygnacyjny budynek administracyjny wraz z przylegającym parterowym budynkiem gospodarczym a oba budynki połączono łącznikiem. W rezultacie, powstał obiekt zbliżony kompozycyjnie do litery L, z dwukondygnacyjną częścią główną od strony ul. 11 Listopada oraz parterowym skrzydłem wzdłuż ulicy dojazdowej do zabudowy położonej w głębi.

  Dzięki modernizacji powstało ok. 900 m², nowoczesnej powierzchni dedykowanej usługom pomocy społecznej. Przy okazji remontu budynków w atrakcyjny sposób zagospodarowano teren całej działki. Za budynkiem od strony wewnętrznej – patio, powstało miejsce rekreacyjne z ławkami oraz teren otwarty z ciekawie wkomponowaną zielenią.

  Do obiektu przy 11 Listopada prowadzą trzy odrębne wejścia a od strony ul. 11 Listopada znajduje się  wjazd na teren działki poprzez dwuskrzydłową bramę. Budynek został dostosowany do korzystania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Została zapewniona komunikacja pionowa dla każdej z wydzielonych funkcjonalnie części budynku.

  Po przebudowie w części przeznaczonej dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie powstały m.in: pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia konsultacyjne, pomieszczenie wielofunkcyjne – zlokalizowane w wydzielonej części placówki mogące spełniać funkcję: wystawienniczą, salę konferencyjną lub miejsce spotkań lokalnej społeczności czy grup wychowanków. Powstała również interwencyjna powierzchnia do organizacji pomocy dla okolicznych mieszkańców, pomieszczenie ochrony, pomieszczenie aneksu kuchennego oraz pomieszczenia sanitarne.

  W części budynku przeznaczonej dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 powstały m.in: pokój specjalisty, pokoje sypialniane wychowanków – dwuosobowe pomieszczenia mieszkalne i do nauki, pokój wychowawców z także pokój dzienny – miejsce dziennego pobytu wychowanków, miejsce spotkań okolicznościowych, miejsce zabawy i integracji lub miejsce spotkań z opiekunami rodzinami z przyległym do pokoju dziennego pomieszczeniem aneksu kuchennego, ponadto pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia higieniczne i sanitarne a także liczne pomieszczenia pomocnicze w piwnicy.

  Adres Inwestycji: ul. 11 Listopada 15B, Warszawa – Praga Północ

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: Marcin Jeziorski Architekt

  Wykonawca robót budowlanych: „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 22 lipca 2019 r.

  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

   

  Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3

  czytaj więcej

  Zakończyła się adaptacja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

  W lipcu zakończyła się adaptacja części budynku przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.     

  Inwestycja objęła przebudowę części budynku przy ulicy Starej 4, na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Wykonano zagospodarowanie części terenu wokół obiektu w tym nasadzenia: drzew liściastych, krzewów liściastych i iglastych, pnącz, trawy, wymieniono ogrodzenie i furtkę oraz wykonano małą architekturę – ławki. Dzięki zmianie sposobu użytkowania z mieszkalnego na biurowy rozszerzono działalność CWR „Rodzinna Warszawa” o nowe działania na rzecz dzieci i ich rodzin.

  Po adaptacji w budynku Centrum powstały pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne i sanitarne, sale szkoleniowe, pomieszczenie warsztatów edukacyjnych, sala konferencyjna oraz archiwum. W salach warsztatowych będą się odbywały zajęcia szkoleniowe z częścią pokazową dla dorosłych oraz prezentacje multimedialne. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie Centrum jest w trakcie wyposażania.

  Lokalizacja
  Budynek Centrum znajduje się na skarpie przy ul. Starej 4 , w dzielnicy Śródmieście w południowo-wschodniej części Nowego Miasta.

  Budynek
  Obiekt o kształcie prostokąta został oddany do użytkowania w latach 60-tych XX w. z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Wykonany został w technologii tradycyjnej o ścianach murowanych, dachu płaskim niewentylowanym. Budynek tworzą dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna (piwnica).

  Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Adres Inwestycji: ul. Stara 4, Warszawa – Śródmieście
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna
  Wykonawca: „ARCUS TECHNOLOGIE” spółka z o.o.
  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 16 lipca 2019 r.

  czytaj więcej

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  Rozpoczęły się prace przy budowie pomnika Wojciecha Korfantego.

  3 lipca br., Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta realizujący budowę pomnika Wojciecha Korfantego, wprowadził wykonawcę robót – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg Warszawa na teren budowy. Prace polegające na przygotowaniu terenu pod posadowienie pomnika ruszyły chwilę po tym terminie po wcześniejszym zabezpieczeniu – ogrodzeniu terenu.

  Obecnie został wykonany wykop pod murek o długości 11 metrów i głębokości 1,2 metra oraz pod płytę pomnika. Zakończono wykonanie 12 mikropali, które zostały wbite na głębokość ok 7 metrów. Wykonawca w przyszłym tygodniu będzie wykonywał zbrojenie murka oraz płyt pod pomnik. Następnie zostanie ułożona nawierzchnia a na niej w końcowym etapie posadowiony pomnik. Prace przewidują również zagospodarowanie terenu wokół pomnika.

  Lokalizacja pomnika

  Pomnik stanie w ważnym miejscu Warszawy, przy Trakcie Królewskim, po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Al. Ujazdowskich z ul. Agrykola przed ogrodzeniem Ogrodu Botanicznego. Wcześniej zostały już ulokowane wzdłuż Traktu Królewskiego monumenty wybitnych Polaków. Na pl. Trzech Krzyży stoi pomnik Wincentego Witosa, po drodze upamiętniono jeszcze Ignacego Jana Paderewskiego (w parku Ujazdowskim) i Romana Dmowskiego (u zbiegu Al. Ujazdowskich i al. Szucha). Przy Belwederze ustawiono posąg Józefa Piłsudskiego.  Do tego grona dołączy kolejna wielka postać – Wojciecha Korfantego. W planach jest budowa pomnika Ignacego Daszyńskiego (między wylotem al. Szucha a Trasą Łazienkowską).

  Pomnik

  Pomnik o tradycyjnej formie, wzniesiony jest na niskiej platformie o trzech stopniach. Do budowy bryły z granitu nie będzie używany żaden metal. Postać Wojciecha Korfantego będzie miała 2,5 metra wysokości. Ważąca 570 kg postać, zostanie wykonana z patynowanego brązu. Bryła obok której stoi postać, zostanie wykonana z czarnego polerowanego granitu Monumental. Na bryle widnieje napis: „Wojciech Korfanty 1873-1939, polityk śląski, chrześcijański demokrata”.

  Pomnik stanie na powierzchni 9 metrów kwadratowych, natomiast nawierzchnia utwardzona stanowić będzie nieco ponad 70 metrów kwadratowych. Wykonana będzie z kostki granitowej o wymiarach 9,5 x 9,5 cm. Całość monumentu oświetlą latarnie zewnętrzne, naświetlacze na maszcie oraz oprawy wpuszczone w ścianę.

  Odsłonięcie pomnika

  Pomnik ma zostać odsłonięty w tym roku. W 2019 roku przypada 80-ta rocznica śmierci Wojciecha Korfantego oraz setna rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Będzie to czas symboliczny, bowiem Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich.

  Konkurs na opracowanie koncepcji

  4 czerwca 2018 r, ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji pomnika – rzeźby figuralnej wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego, upamiętniającego Wojciecha Korfantego, jednej z najbardziej znaczących postaci XX-wiecznej historii Polski.

  Do 16 lipca 2018 roku złożono 22 wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Ostatecznie w wyniku weryfikacji, do udziału w konkursie zostało zakwalifikowanych 21 uczestników. Na konkurs wpłynęło 11 prac konkursowych. Sąd konkursowy, obradujący 16 października 2018 roku, uznał za najlepsze dzieło pracę Karola Badyny z „Pracowni Rzeźby Forma” z Krakowa. W trakcie obrad dokonano oceny prac pod kątem następujących kryteriów: idea, forma i ekonomia.

  Karola Badyna otrzymał pierwszą nagrodę. Zdaniem 13 sędziów jury, kompozycja wybranego pomnika, wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także siła wyrazu dostosowana do zastosowanych środków.

  Organizatorem konkursu było Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego postępowanie prowadziło Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.  Powstanie monumentu finansuje m.st. Warszawa.

  Wojciech Korfanty

  Wojciech Korfanty urodził się w 1873 r. w Siemianowicach Śląskich. Pochodził z rodziny górniczej. W czasach zaborów był posłem do Reichstagu i pruskiego Landtagu, w którym reprezentował Koło Polskie. Jednym z najbardziej znanych czynów Wojciecha Korfantego pozostaje bez wątpienia wystąpienie w niemieckim parlamencie z żądaniem przyłączeniem do państwa polskiego wszystkich ziem zaboru pruskiego. W 1920 r. rząd polski mianował go komisarzem plebiscytowym na Górnym Śląsku. Po niekorzystnych wynikach plebiscytu, w 1921 r. stanął na czele trzeciego powstania śląskiego. Efektem tego zrywu było przyłączenie do Polski większości przemysłu ciężkiego Górnego Śląska.

  W II RP Wojciech Korfanty zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji, pełnił też funkcję wicepremiera w rządzie Wincentego Witosa. Był przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Po zwycięstwie sanacji został osadzony w twierdzy brzeskiej. Po uwolnieniu w 1935 r. wyemigrował do Pragi. Wrócił do kraju w 1939 r. i znów znalazł się za kratkami. Wyszedł na wolność będąc ciężko chorym. Niedługo potem zmarł. Jego pogrzeb odbył się w Katowicach 20 sierpnia 1939 r. na który przybyło tysiące osób.

  Wojciech Korfanty jest jedną z najbardziej znaczących postaci dwudziestowiecznej historii Polski. Jego postać winna znaleźć godne miejsce obok innych ojców niepodległej Polski. Pamięć o Nim i szacunek dla Jego dokonań były inspiracją do podjęcia starań, aby w stolicy, gdzie pracował i gdzie zmarł, przypominać Jego działalność, dzięki której część Górnego Śląska znalazła się w odrodzonej Rzeczypospolitej.

  Został uhonorowany:

  Poniżej prezentujemy zdjęcia z inwestycji wykonane 11 lipca 2019 r.

  Wizualizacje

  czytaj więcej