poniedziałek, 10 grudzień 2018

Aktualności

Centrum Edukacji Ekologicznej – podpisanie umowy

2 marca 2018 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa ze spółką „Kwadratura”. Umowa została podpisana w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na...

czytaj dalej

Aktualny stan inwestycji

,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”....

czytaj dalej

Budynek przy ul. Halnej 32

Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”: http://szrm.pl/przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-3/

czytaj dalej

Nagroda dla pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

W edycji Konkursu Kamień 2017 w kategorii rzeźba, nagrodę główną przyznano artyście rzeźbiarzowi Jackowi Kicińskiemu i architektowi Rafałowi Stachowiczowi za wykonanie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.* Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego został zaprojektowany i...

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej...

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”

W dniu dzisiejszym (15 grudnia 2017 r.) Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul....

czytaj dalej

Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

W dniu 11 października 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa „PION” Spółka z o.o na: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby...

czytaj dalej

Zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”.

W dniu 19 września 2017 r. w obecności Pana Michała Olszewskiego zastępcy prezydenta m. st. Warszawy między SZRM a firmą BUDIMPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania...

czytaj dalej

Zawarcie umowy na Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

W dniu 19 września 2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z Konsorcjum: Pan Tomasz Jezutek prowadzący działalność gospodarczą pn. „VARCO Tomasz Jezutek” – Lider Konsorcjum VARCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka...

czytaj dalej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

Dnia 06.09.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na...

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

05.09.2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania...

czytaj dalej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego” – wybór Wykonawcy

Dnia 31.08.2017 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 – Pałacyk Konopackiego”....

czytaj dalej

Zakończenie prac budowlanych w „Ośrodku Nowolipie”.

W dniu 28 sierpnia 2017 r. rozpoczęły się odbiory prac budowlanych dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” (adres inwestycji: ul. Nowolipie 25B, Warszawa Wola)....

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

25.08.2017 r. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul....

czytaj dalej

Nowy wybieg dla panter śnieżnych.

W dniu 17 sierpnia 2017 r. odbył się briefing prasowy, podczas którego zaprezentowano nowy wybieg dla panter śnieżnych. Inwestycję nadzorował Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Nowe lokum dla Irbisów zlokalizowane jest przy alei głównej, w sąsiedztwie lwów i tygrysów....

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na rozbudowę siedziby Biura Geodezji i Katastru w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Urzędu przy ul. Sandomierskiej 12” wraz...

czytaj dalej

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej.

W dniu 28 lipca 2017 r., w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na „Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w...

czytaj dalej