wtorek, 22 sierpień 2017

Aktualności

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – otwarcie ofert

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej...

czytaj dalej

WPROWADZENIE NA BUDOWĘ WYKONAWCY – ZSS Nr 97

15 lutego br. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „IZOLBUD” Sp. z o.o., które zgodnie z umową wykona roboty budowlane w ramach zadania...

czytaj dalej

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – ogłoszenie przetargu

W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji...

czytaj dalej

Budynek Instytutu Głuchoniemych

19 stycznia br. Pracownia Architektoniczna GPVT przekazała SZRM Koncepcję architektoniczną zmian w budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z Koncepcją ochrony przeciwpożarowej oraz propozycją etapowania robót budowlanych. Przekazano również zaktualizowaną Ekspertyzę...

czytaj dalej

KOMUNIKAT dotyczący budowy Szpitala Południowego

Szpital Południowy będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce i poprawi jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla mieszkańców m.in. Ursynowa i Wilanowa. Budowa szpitala wiąże się z czasową zmianą organizacji ruchu, w tym sposobu dojazdu do Instytutu...

czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2017 roku ! Naszym partnerom i współpracownikom dziękujemy za trud i zaangażowanie w realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie Państwu wiele satysfakcji w...

czytaj dalej

NOWY OBIEKT SPORTOWY W WAWRZE

W dzielnicy Wawer przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym powstał nowoczesny obiekt sportowy. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z poliuretanu, przeznczone m.in. do siatkówki i koszykówki oraz dwie bieżnie z mączki ceglanej...

czytaj dalej

Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego

Zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Jacka Kicińskiego oraz architekta Rafała Stachowicza pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego stanie na warszawskim Żoliborzu przy al. Wojska Polskiego, na skwerze w pobliżu domu bohatera. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi w...

czytaj dalej

Szpital Południowy – wkopanie pierwszej łopaty

Szpital Południowy to obecnie największa inwestycja prowadzona przez SZRM. 12 grudnia br. odbyła się uroczystość wkopania pierwszej łopaty z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, SZRM, SPZOZ Warszawa - Ursynów p. dyrektor Grażyny Napierskiej, burmistrzów...

czytaj dalej

55 lat Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy o ponad 60-letniej tradycji. Dziś mija 55 lat odkąd instytucja funkcjonuje pod obecną nazwą. W latach powojennych SZRM zasłużył się odbudową stolicy, a dziś realizuje najbardziej...

czytaj dalej

Pierwsze nowe drzewko w ZOO

Dnia 7 listopada br., w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”. Przedmiotem inwestycji jest m.in. wykonanie dodatkowego nasadzenia 200 szt. nowych drzew na...

czytaj dalej

200 dodatkowych nasadzeń drzew w ZOO

Dnia 28 października 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zawarto umowę, której przedmiotem jest wykonanie dodatkowych nasadzeń drzew na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Alei...

czytaj dalej

BUDOWA SZPITALA POŁUDNIOWEGO – PODPISANIE UMOWY

18 października 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obecności wiceprezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego została podpisana umowa z Konsorcjum firm: ERBUD Spółka Akcyjna – Lider Konsorcjum, STRABAG Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum,...

czytaj dalej