sobota, 21 październik 2017

Aktualności

Budowa Szpitala Południowego

Aktualny stan realizacji inwestycji: zrealizowano zabezpieczenie wykopu, wykonywano płytę fundamentową oraz roboty związane z elementami pionowymi (ściany, słupy) na kondygnacji (-2), trwają roboty przygotowawcze związane z likwidacją kolizji sieci CO. więcej...

czytaj dalej

„Budowa poskromu dla słoni”.

W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta podpisana została umowa z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski z Piaseczna na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn....

czytaj dalej

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”.

W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”....

czytaj dalej

,,Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – podpisanie umowy

W dniu dzisiejszym SZRM podpisał umowę na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji...

czytaj dalej

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – WYBRANY WYKONAWCA

Dnia 22 marca 2017 roku SZRM dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki...

czytaj dalej

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – otwarcie ofert

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej...

czytaj dalej

WPROWADZENIE NA BUDOWĘ WYKONAWCY – ZSS Nr 97

15 lutego br. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „IZOLBUD” Sp. z o.o., które zgodnie z umową wykona roboty budowlane w ramach zadania...

czytaj dalej

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – ogłoszenie przetargu

W dniu dzisiejszym SZRM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji...

czytaj dalej

Budynek Instytutu Głuchoniemych

19 stycznia br. Pracownia Architektoniczna GPVT przekazała SZRM Koncepcję architektoniczną zmian w budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z Koncepcją ochrony przeciwpożarowej oraz propozycją etapowania robót budowlanych. Przekazano również zaktualizowaną Ekspertyzę...

czytaj dalej

KOMUNIKAT dotyczący budowy Szpitala Południowego

Szpital Południowy będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce i poprawi jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla mieszkańców m.in. Ursynowa i Wilanowa. Budowa szpitala wiąże się z czasową zmianą organizacji ruchu, w tym sposobu dojazdu do Instytutu...

czytaj dalej

WESOŁYCH ŚWIĄT i SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

Życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów w nadchodzącym 2017 roku ! Naszym partnerom i współpracownikom dziękujemy za trud i zaangażowanie w realizację wspólnych projektów inwestycyjnych i mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie Państwu wiele satysfakcji w...

czytaj dalej

NOWY OBIEKT SPORTOWY W WAWRZE

W dzielnicy Wawer przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym powstał nowoczesny obiekt sportowy. Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni z poliuretanu, przeznczone m.in. do siatkówki i koszykówki oraz dwie bieżnie z mączki ceglanej...

czytaj dalej

Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego

Zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Jacka Kicińskiego oraz architekta Rafała Stachowicza pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego stanie na warszawskim Żoliborzu przy al. Wojska Polskiego, na skwerze w pobliżu domu bohatera. Uroczyste odsłonięcie pomnika nastąpi w...

czytaj dalej

Szpital Południowy – wkopanie pierwszej łopaty

Szpital Południowy to obecnie największa inwestycja prowadzona przez SZRM. 12 grudnia br. odbyła się uroczystość wkopania pierwszej łopaty z udziałem Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, SZRM, SPZOZ Warszawa - Ursynów p. dyrektor Grażyny Napierskiej, burmistrzów...

czytaj dalej