czwartek, 1 października 2020

W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyła się dyskusja pokonkursowa, przedmiotem której była koncepcja architektoniczno–budowlana adaptacji nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie.

Dyskusji towarzyszyła wystawa wszystkich prac konkursowych. W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele SZRM (jako organizatora konkursu), członkowie Sądu Konkursowego (reprezentowani m.in. przez przewodniczącego arch. Tomasza Koniora oraz Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego Piotra Sawickiego), a także laureaci I i III nagrody. Wśród publiczności znaleźli się m.in. mieszkańcy warszawskiej Pragi oraz przyszli użytkownicy, tj. przede wszystkim artyści i rzemieślnicy.

Dyskusję rozpoczął arch. Tomasz Konior, który we wstępie przedstawił cel i przebieg konkursu. Przewodniczący Sądu Konkursowego zwrócił szczególną uwagę na unikalność Konkursu polegając m.in. na poprzedzeniu Konkursu publicznymi warsztatami zorganizowanymi dla okolicznych mieszkańców oraz przyszłych użytkowników. Ponadto, Przewodniczący przypomniał, że przedmiotowy konkurs był konkursem na realizację, a jego celem jest stworzenie nowej wartości użytkowej w koegzystencji z miejską tkanką mieszkaniową przy jednoczesnym poszanowaniu wartości historycznych. W opinii arch. Tomasza Koniora wyjątkowość tej inwestycji polega m.in. na tym, iż jest to wytwór konkretnych oczekiwań użytkowników zilustrowanych przez architektów nie zaś tradycyjne zadanie zlecone deweloperowi. Najlepiej myśl przewodnia Konkursu została przedstawiona w pracy nagrodzonej I nagrodą opracowaną przez Uczestnika Konkursu: TREKTURA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA TOMASZ GINTER ŁUKASZ KATARZYŃSKI SPÓŁKA CYWILNA.

Ponadto, w czasie dyskusji pokonkursowej laureaci I i III nagrody zaprezentowali i krótko omówili swoje prace ilustrując je dodatkowo przezroczami. Wypowiedzi laureatów charakteryzowały się dużym profesjonalizmem. Pytania publiczności dotyczyły przed wszystkim aspektów merytorycznych (np. terminu realizacji inwestycji). Zadeklarowano chęć dalszej merytorycznej współpracy z autorami I pracy konkursowej w celu szczegółowego poznania faktycznych oczekiwań przyszłych użytkowników.

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 29 listopada 2018 godz 16:21
Ostatnia aktualizacja: szrm - 29 listopada 2018 godz 16:21