• I.  Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”.

  Adres Inwestycji: Północna część pasa między-jezdniowego al. Wojska Polskiego na przedłużeniu osi ul. Bitwy pod Rokitną,
  dz. nr 130 z obrębu  7-01-14, Warszawa – Żoliborz.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Projektant: ,,MORFES” Spółka Cywilna Rzeźba i Architektura Wnętrz

  Dostawca kamienia: Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II.  Przebieg realizacji

  . Dobiegł końca drugi etap inwestycji pn. „Budowa pomnika Witolda Pileckiego”, prowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Wykonawca/rzeźbiarz pan Jacek Kiciński zgłosił gotowość przekazania  do odbioru prac II etapu   umowy, tj. wykonanie rzeźby – modelu realizacyjnego w glinie w skali 1:1 na dużym obrotowym kawalecie oraz negatywu silikonowo gipsowego całej kompozycji. 26 sierpnia 2016 roku Komisja odbiorowa ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta pojechała do pracowni rzeźbiarza wykonującego pomnik w celu dokonania odbioru prac II etapu umowy.

  czytaj więcej >
 • Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99
  Adres inwestycji: Różana 22/24;
  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Termin zakończenia inwestycji-2019 r.

  Historia: W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

  ***

  W dniu 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24″.

  czytaj więcej >
 • „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”
  wykonywana w ramach projektu:
  „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”
  Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28-42 (Śródmieście)
  Inwestor: Muzeum Warszawy
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Generalny Wykonawca: Castellum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Biuro Projektowe: KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Główny Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2016 roku.
  Informacje dotyczące projektu:
  Wartość całkowita projektu: 53 775 886,00 zł
  W tym roboty budowlane i prace konserwatorskie: 37 481 383,08 zł
  Wartość dofinansowania: 10 019 203,00 zł
  Źródło dofinansowania:

  1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
  2) środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa

  czytaj więcej >