• I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, dz. nr 29 w obrębie 41503, 03-719 Warszawa – Praga-Północ.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca programu Funkcjonalno-Użytkowego: Konsorcjum: Studium Spółka z o.o Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum oraz Studium Spółka z o.o. – Partner Konsorcjum

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  - 21 lipca 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Studium Sp. z o.o., Sp. Komandytowa – lider Konsorcjum, Studium Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

  - 25 maja 2016 roku SZRM otrzymał wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowane przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

  - 18 listopada 2015 roku został powołany zespół zadaniowy pn. ,,Komitet Sterujący do spraw realizacji projektu Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”- Zarządzenie 1547/2015 Prezydenta m.st. Warszawy.

  - 5 listopada 2015 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XIX/453/2015 , wprowadzająca zadanie inwestycyjne do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2042 jako zadanie trzyletnie.

  czytaj więcej >
 • I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN
  z parkingiem podziemnym”.

  Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: SAFEGE S.A.S. – lider konsorcjum i Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji:

  - 25 sierpnia 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXXIII/805/2016, zmieniająca limity wydatków w kolejnych latach ww. zadania.

  czytaj więcej >
 • I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin ”Rodzinna Warszawa” wraz z zagospodarowaniem terenu.

  Adres Inwestycji: ul. Stara 4, dz. nr ew. 20/2 w obrębie 5-20-06, 00-231 Warszawa – Śródmieście.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska z Olsztyna

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  - 5 września 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą MP STUDIO PROJEKT Małgorzata Zyskowska na opracowanie dokumentacji projektowej
  i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  - 4 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert.

  - 15 lipca 2016 roku SZRM ogłosił przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-przetargowej.

  - 16 czerwca 2016 roku została przyjęta Uchwała Rady m.st. Warszawy o Nr XXX/731/2016 wprowadzająca inwestycję do WPF m.st. Warszawy na lata 2016-2042.

  czytaj więcej >