wtorek, 21 luty 2017

Aktualności:

Aktualne inwestycje:

„Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej” – otwarcie ofert

Dnia 21 lutego 2017 r. w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo-wychowawczej...

czytaj dalej

WPROWADZENIE NA BUDOWĘ WYKONAWCY – ZSS Nr 97

15 lutego br. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 rozpoczęła się procedura przekazania terenu robót wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowemu „IZOLBUD” Sp. z o.o., które zgodnie z umową wykona roboty budowlane w ramach zadania...

czytaj dalej

ul. Jagiellońska 28

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, dz. nr 29 w obrębie 41503, 03-719 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor: Miasto...

czytaj dalej

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego – etap II

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II”. Adres Inwestycji: Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa – Śródmieście. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy:...

czytaj dalej

Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor:  Miasto...

czytaj dalej

Centrum Kreatywności Nowa Praga

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Adres Inwestycji: ul. Targowa 80, ul. Inżynierska 3, dz. ew. nr 83/4 z obrębu 4-13-06, Warszawa – Praga Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

Pl. Centralny z parkingiem podziemnym

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej