• „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”
  wykonywana w ramach projektu:
  „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”
  Adres inwestycji: Rynek Starego Miasta 28-42 (Śródmieście)
  Inwestor: Muzeum Warszawy
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Generalny Wykonawca: Castellum Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  Biuro Projektowe: KB – Projekty Konstrukcyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
  Główny Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak
  Planowany termin zakończenia robót budowlanych: 31 października 2016 roku.
  Informacje dotyczące projektu:
  Wartość całkowita projektu: 53 775 886,00 zł
  W tym roboty budowlane i prace konserwatorskie: 37 481 383,08 zł
  Wartość dofinansowania: 10 019 203,00 zł
  Źródło dofinansowania:

  1) Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014
  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014
  2) środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa

  czytaj więcej >
 • Przebudowa obiektu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99
  Adres inwestycji: Różana 22/24;
  Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Biuro Projektowe: BeMM Architekci Sp. o.o.
  Termin zakończenia inwestycji-2019 r.

  Historia: W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

  Koncepcja funkcjonalno-użytkowa budynku Różana 22/24.

  Potrzeby i cele, które mają zostać osiągnięte podczas modernizacji obiektu Różana 22/24:

  - racjonalne zagospodarowanie budynku, pozwalające na funkcjonowanie dwóch placówek: Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 (obecna siedziba przy ul. Rzymowskiego 36) po włączeniu do niego Gimnazjum nr 150, które zajmuje obecnie część pomieszczeń w budynku Różana 22/24.

  czytaj więcej >
 • Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56

  Projekt pn. „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

  Nazwa projektu: Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa 56
  Informacje dotyczące projektu:
  Wartość całkowita projektu:
  29 998 826,90 zł
  Wartość dofinansowania z funduszy UE: 25 473793,11 mln zł
  Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
  Priorytet I: Tworzenie Warunków dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości na Mazowszu
  Działanie: 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
  Okres realizacji: lata 2007 – 2013/14
  Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
  Umowa – RPMA.01.03.00-14-001/11-00 z dn. 27.09.2012

  Adres inwestycji: Targowa 56 (Praga-Północ)
  Inwestor/Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.
  Biuro Projektowe: Mostostal Warszawa S.A.
  Termin zakończania inwestycji: 2016 rok.

  czytaj więcej >