poniedziałek, 23 styczeń 2017

Aktualności:

Aktualne inwestycje:

Budynek Instytutu Głuchoniemych

19 stycznia br. Pracownia Architektoniczna GPVT przekazała SZRM Koncepcję architektoniczną zmian w budynku Instytutu Głuchoniemych wraz z Koncepcją ochrony przeciwpożarowej oraz propozycją etapowania robót budowlanych. Przekazano również zaktualizowaną Ekspertyzę...

czytaj dalej

KOMUNIKAT dotyczący budowy Szpitala Południowego

Szpital Południowy będzie jednym z najnowocześniejszych szpitali miejskich w Polsce i poprawi jakość opieki zdrowotnej dostępnej dla mieszkańców m.in. Ursynowa i Wilanowa. Budowa szpitala wiąże się z czasową zmianą organizacji ruchu, w tym sposobu dojazdu do Instytutu...

czytaj dalej

Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”. Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, 03-461 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor:  Miasto...

czytaj dalej

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego – etap II

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy Pl. Trzech Krzyży 4/6 – etap II”. Adres Inwestycji: Pl. Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa – Śródmieście. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor zastępczy:...

czytaj dalej

Centrum Kreatywności Nowa Praga

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Adres Inwestycji: ul. Targowa 80, ul. Inżynierska 3, dz. ew. nr 83/4 z obrębu 4-13-06, Warszawa – Praga Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne...

czytaj dalej

ul. Jagiellońska 28

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”. Adres Inwestycji: ul. Jagiellońska 28, dz. nr 29 w obrębie 41503, 03-719 Warszawa – Praga-Północ. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

Pl. Centralny z parkingiem podziemnym

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: budowa placu centralnego przed PKiN z parkingiem podziemnym”. Adres Inwestycji: Plac Defilad, Warszawa – Centrum Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Inwestor...

czytaj dalej

Budynek przy ul. Starej 4

I. Informacje o Inwestycji Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Adaptacja części budynku głównego przy ul. Starej na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa wraz z zagospodarowaniem terenu". Adres Inwestycji: ul. Stara 4, dz. nr ew. 20/2 w obrębie 5-02-06, 00-231...

czytaj dalej