• I. Informacje o inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

  Adres Inwestycji: ul. Ratuszowa 1/3, dz. nr ew. 5 w obrębie 4-15-01, 03-461 Warszawa – Praga-Północ.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca robót: ŁUNIBUD Spółka Jawna Łuniewski z Warszawy

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: APS 97 Bartosz Kozłowski z Piaseczna

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  - 13 kwietnia 2016 roku rozpoczęto roboty budowlane
  - 6 kwietnia 2016 roku SZRM podpisał umowę z firmą ŁUNIBUD Spółka jawna  Łuniewski na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym,
  - 25 listopada 2015 roku Decyzja Nr 300/2015 – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz udzielenie pozwolenia na budowę,
  - 25 listopada 2015 roku Decyzja Nr 299/2015 – udzielająca pozwolenia na rozbiórkę klatek panter śnieżnych,
  - 29 października 2015 roku Decyzja Nr 2258N/15 – Stołeczny Konserwator Zabytków zezwala SZRM na prowadzenie prac polegających na budowie wybiegu dla panter,
  - 28 kwietnia 2015 roku SZRM podpisał umowę z firmą APS 97 Bartosz Kozłowski na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę obiektu – wybieg dla panter śnieżnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim ogrodzie Zoologicznym” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

  czytaj więcej >
 • I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  Adres Inwestycji: ul. Czarnieckiego 49, dz. nr 81 z obrębu 7-01-11, Warszawa-Żoliborz

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Generalny Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków ,,MATEUSZ” Sp. z o.o., Sp. k. z Warszawy

  Projektant: ,,ZOLTAR” Spółka Cywilna z Warszawy

  Data podpisania umowy na roboty budowlane: 02.08.2016 rok

  Data podpisania umowy na pełnienie nadzoru autorskiego: 11.08.2016 rok

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  - 11 sierpnia 2016 roku Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą ,,ZOLTAR” na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49 i jednocześnie rozpoczęły się roboty budowlane.

  czytaj więcej >
 • I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej
  „Ośrodek Nowolipie”.

  Adres Inwestycji: ul. Nowolipie 25B, dz. Nr 91 z obrębu 6-02-07, Warszawa – Wola

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Wykonawca robót: A-Projekt Sp. z o.o. z Warszawy

  Dokumentacja projektowa i przetargowa: BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH

  Źródła finansowania: Miasto Stołeczne Warszawa

  II. Przebieg realizacji

  . stan realizacji inwestycji na dzień 30 września 2016 obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową dachu -rozebranie pokrycia dachowego z papy, demontaż kominów, demontaż naświetli; prace demontażowe i rozbiórkowe ścian działowych na wszystkich kondygnacjach wraz z usunięciem gruzu z budynku; demontaż stolarki drzwiowej wraz z wywiezieniem; prace instalacyjne -prace nad wewnętrzną kanalizacją podposadzkową w piwnicach obiektu.

  czytaj więcej >